Standpunten politieke partijen AOW

De AOW bedragen wijzigen elk halfjaar. Laat de hoogte van deze bedragen gerust even tot u doordringen. Betrek daar ook even de nieuwe standaard AOW leeftijd van 67 jaar bij. De huidige uitkeringen bedragen per maand:

 

 

 

De verkiezingen staat woensdag voor de deur dus is het AOW standpunt van de politieke partijen interessant. Want elke nieuwe regering kan elke wet weer opnieuw ter discussie stellen.

De politieke partijen spreken hieronder geregeld over flexibilisering van de AOW. Het flexibiliseren van de AOW houdt in dat de AOW-uitkering toeneemt als iemand besluit de AOW op een latere datum te laten ingaan dan de AOW-richtleeftijd. Het omgekeerde geldt bij vervroegen (lagere AOW-uitkering). 

SP. AOW in ieder geval tot 2020 vanaf 65. Mensen met zwaar werk of lang arbeidsverleden ontvangen ook na 2020 vanaf 65 AOW. De SP heeft buiten het verkiezingsprogramma aangegeven de AOW-gerechtigde leeftijd voor iedereen te willen verhogen tot 67 jaar in 2025. Vanaf 2015 wordt de AOW voor 65- en 66-jarigen inkomensafhankelijk. Een 65- of 66-jarige met een hoog inkomen wordt vanaf 2015 met 15% gekort op de AOW-uitkering. De korting loopt jaarlijks op tot 100% in 2025.

Groenlinks. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 jaar in 2023. Ouderen met een goed inkomen gaan meebetalen aan de AOW. Extra inkomensondersteuning voor lage inkomens.

PvdA. De AOW-leeftijd gaat in 2017, 2020, 2022 en 2025 met een half jaar omhoog. Mogelijkheid flex-AOW.

D66. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 in 2021. Flexibiliseren AOW-leeftijd.

CU. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 in 2023

CDA. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog: – 2015: 66 jaar – 2020: 67 jaar Flexibele opname AOW tussen 65 en 70 jaar.

VVD. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog: – 2018: 67 jaar

SGP. AOW-leeftijd geleidelijk omhoog Flexibilisering AOW-leeftijd.6 Verhoging AOW-premie voor ouderen met 1% per jaar.

PVV. AOW vanaf 65. Flexibilisering AOW-leeftijd.

 

Politiek

Laat uw reactie achter