Verzekeringen op school

Pas sinds kort weten mijn drie oudste kinderen (21, 19, 17 jaar) dat ongeveer 20% van hun salaris bestemd is voor de huidige 65-plussers. Maar ook termen als lijfrente, pensioen, fiscale aftrek of premies sociale verzekeringen, komen nauwelijks in hun vocabulaire voor.

Ze hebben überhaupt de ballen verstand van dit soort financiële zaken. Je zou hopen dat school voor die basiskennis zou zorgen. Maar niets van dat alles. Op het VWO werd er in 6 jaar in het geheel niet over gesproken. Maar ook een studie zoals Bedrijfswetenschappen aan het VU heeft geen enkel verzekeringsonderdeel waar de basiskennis wordt behandeld.

Meerkeuze vraag:
Welk vak zullen we laten vervallen ten faveure van het nieuwe vak pensioenen en verzekeringen?
1. Aardrijkskunde
2. Scheikunde
3. Frans
4. Geschiedenis