Afkoopregeling kleine lijfrenten

Geld nodig?

Denk even aan de mogelijkheid om kleine lijfrentepolissen af te kopen. U betaalt geen boete maar u moet natuurlijk wel belasting betalen over de eenmalige uitkering. Heeft u een laag inkomen dan komt dat goed uit want dan betaalt u toch al weinig belasting.

De afkoopgrens 2013 voor lijfrenteaanspraken bedraagt  € 4.242,-. Voor pensioenaanspraken in 2013 € 451,22.

Hieronder een paar details voor de liefhebber. Zijn er vragen; bel/email ons even. Wij helpen er gratis mee.

Vraag: Ik heb één lijfrente bij een verzekeraar. Deze lijfrente heeft op dit moment een waarde van € 10.000. Ik wil deze lijfrente gedeeltelijk tot een waarde van € 4.000 afkopen. Kan ik beroep doen op de afkoopregeling kleine lijfrenten?

Antwoord: Lijfrenten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 4.242 (bedrag 2013) kunnen vóórdat de lijfrentetermijnen ingaan worden afgekocht. Een belastingplichtige hoeft in dat geval alleen af te rekenen over het afkoopbedrag. Revisierente (fiscale boete) hoeft de belastingplichtige niet te betalen. Het initiatief tot afkoop van de lijfrente mag niet bij de verzekeraar liggen. De afkoopregeling kleine lijfrenten is van toepassing als de waarde van de lijfrente, en dus niet de afkoopwaarde van de lijfrente, lager is dan € € 4.242,-.

Onder waarde van de lijfrente wordt verstaan alle lijfrenten – uitgezonderd oud regime lijfrenten en ingegane lijfrenten – die bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. In onderhavig geval kan de vraagsteller geen beroep doen op de afkoopregeling voor kleine lijfrenten. Hoewel de afkoopwaarde van de lijfrente onder het bedrag van de afkoopregeling blijft, is de waarde van de totale lijfrente hoger, namelijk € 10.000.

Als de vraagsteller overgaat tot het afkopen van een gedeelte van de lijfrente, dan zal hij de afkoopwaarde bij zijn box 1-inkomen moeten tellen en zal hij 20% revisierente verschuldigd zijn. Wat hier geschreven is, geldt ook voor bancaire lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. Vanaf 2010 moet de verzekeraar bij afkoop 52% aan loonheffing inhouden en afdragen. Wat de verzekeraar eventueel ‘te veel’ heeft ingehouden en afgedragen, wordt bij de inkomstenbelastingheffing recht getrokken. (bron FJA)