Afkopen met 20% winst

RevisierenteAfkoop van (kleinere) lijfrenteverzekeringen is vanwege de inkomstenbelasting-heffingen de heffing van de revisierente (in beginsel 20%) erg onaantrekkelijk. Dat was jammer voor de polishouder maar ook jammer voor een verzekeraar. Die moeten immers al die jaren zo’n premievrije polis in hun administratie houden.

Na flink overleg is de minister eindelijk overstag gegaan en ingestemd met een praktische benadering van deze verzekeringen. Het wordt toegestaan om deze kleine polissen nu af te kopen, zonder revisierente als de waarde niet meer bedraagt dan 4.000 euro.

Oftewel, heeft u geld tekort en heeft u een kleine premievrije polis. Heb dan nog heel even geduld; ergens dit jaar is die afkoop mogelijk en dat scheelt mooi 20%.