Mexicaanse inbraak

Inbraak is besmettelijk. Directe buren van een leeggehaald huis lopen een drie keer zo grote kans om binnen een week ook de klos te zijn.

De kans op herhaling is het grootst in de eerste week, in een gebied van vijftig meter rond een inbraak. Het risico neemt dan met maar liefst 327 procent toe. Daarna neemt het inbraakgevaar weer af.

Maar binnen 100 meter van een inbraak is na 15 dagen de kans om slachtoffer van inbrekers te worden nog altijd bijna 2 keer zo groot als anders (197 procent). Na een maand is dat risico nog ruim anderhalf keer groter.

Kijk eens voor extra zekerheid naar een Politiekeurmerk.

Preventieve maatregelen kunnen veel ergernis en problemen voorkomen. De checklist bestaande bouw die ze daarbij gebruiken kunt u hier downloaden (Xls)