Opsporen levensverzekeringen

Een sterfgeval in de familie geeft naast het verdriet veel verzekeringsrompslomp. Zeker als er twijfel is of alle polissen wel in de verzekeringsmap zitten. Het is mogelijk alle verzekeraars te laten nakijken of er ergens nog een polis aanwezig is. Dat opsporen kost zeker drie maanden maar het kan een onverwacht positief resultaat hebben.

Download aanvraagformulier opsporing Levensverzekeringen.

De spelregels van het Verbond van Verzekeraars luiden als volgt:

1. U kunt alleen informatie opvragen na het overlijden van de persoon om wie het gaat.
2. U kunt tot uiterlijk tien jaar na het overlijden informatie aanvragen.
3. U kunt alleen informatie opvragen als:

  • u erfgenaam bent;
  • als echtgenoot, echtgenote of partner met de overledene samenwoonde op het moment van overlijden.

4. Als u informatie opvraagt, dan ontvang het Verbond de volgende gegevens:

  • een kopie van de akte van overlijden;
  • als u erfgenaam bent: een kopie van de verklaring van erfrecht. Zodat zij kunnen vaststellen wie de erfgenamen zijn;
  • als u echtgenoot, echtgenote of partner bent: een kopie van het uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Zodat zij kunnen vaststellen met wie de overledene was getrouwd of heeft samengewoond.

5. De verzekeraar meldt of er een verzekering loopt of heeft gelopen op naam of op het leven van de desbetreffende overledene.
6. De verzekeraar geeft deze gegevens aan u door.
7. U benadert vervolgens zelf de verzekeraar.
8. U ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar. Daarbij volgt de verzekeraar de Wet op de persoonsregistratie.
9. Deze hele procedure duurt in totaal ten minste drie maanden.

Informatie verbond van Verzekeraars: mevrouw B.M.H. van der Heydt
Doorkiesnummer (070) 3338627 Fax rechtstreeks (070) 3338630 E-mail bheyd at verzekeraars.nl
Bordewijklaan 2, 2591 XR, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Internet www.verzekeraars.nl