Stuitingsbrief beleggingsverzekeringen

Nederlanders die in het verleden een beleggingsverzekering  hebben afgesloten en recht willen hebben en houden op een mogelijke compensatie dreigen hun bezwaarrecht te verliezen als ze niet (opnieuw) een klacht deponeren bij hun verzekeraar. Een zogenaamde stuitingsbrief. Doen consumenten dat niet, dan verjaart hun vordering en vervalt daarmee mogelijk het recht op enige vorm van schadevergoeding. Dat bevestigt de Vereniging Eigen Huis dinsdag na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de verenging hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland een dergelijke verzekering afgesloten. Slechts een paar duizend van hen, heeft reeds opnieuw een zogeheten stuitingsbrief gestuurd, stelt Stichting Verliespolis.

De Stichting Verliespolis heeft met de verzekeraars

  • Nationale-Nederlanden,
  • ASR Nederland,
  • SNS Reaal,
  • AEGON,
  • Achmea,
  • ABN AMRO Levensverzekering,
  • Loyalis en
  • Cordares

collectieve compensatieregelingen. De regelingen hebben uitsluitend betrekking op de kosten van de betreffende beleggingsverzekering. Indien die hoger uitvallen dan is afgesproken in de akkoorden, dan ontvangt de polishouder compensatie voor de teveel betaalde kosten. Om compensatie te ontvangen hoeft de polishouder zelf niets te doen. Alleen als de polis al is afgelopen moet die beleggingsverzekering worden aangemeld bij de betreffende verzekeraar.

Individuele klachten over mogelijke zorgplichtschendingen of verkeerde advisering door de tussenpersoon of verzekeraar zijn buiten de akkoorden gebleven. Vooralsnog zijn slechts met twee kleinere verzekeraars compensatieregelingen overeengekomen.

Daarom is het belangrijk om nu uw rechten op een mogelijke (extra) schadevergoeding veilig te stellen. Dat doet u door een zogeheten stuitingsbrief aan uw verzekeraar en/of tussenpersoon te sturen. Zo voorkomt u dat uw klacht verjaart. Het ‘stuiten’ of stoppen van de verjaring van uw klacht maakt het mogelijk om uw verzekeraar en/of tussenpersoon aansprakelijk te stellen en eventueel later een individuele juridische procedure te starten. Op de website van de Stichting Verliespolis (www.verliespolis.nl) vindt u op de homepage de knop ‘Stel uw rechten veilig’. Daar vindt u voorbeelden van stuitingsbrieven, een handleiding en vragen en antwoorden over het veilig stellen van uw rechten

Verstrijkt er een periode van meer dan vijf jaar zonder dat er een stuitingsbrief is verzonden, dan verjaren uw vorderingen. U kunt uw vordering dan niet meer via de rechter afdwingen. Wilt u uw rechten voorbehouden jegens zowel de verzekeraar als de tussenpersoon, dan moet u (steeds weer opnieuw) stuitingsbrieven sturen.

Ook als u al eerder een stuitingsbrief hebt verzonden dan is het noodzakelijk om dit binnen een termijn van uiterlijk vijf jaar steeds weer opnieuw te doen. Wilt u een procedure voeren over dwaling of bedrog, dan zult u dit zelfs iedere drie jaar opnieuw moeten doen. En heeft u uw beleggingsverzekering afgesloten via een tussenpersoon, dan is het belangrijk om ook de tussenpersoon een stuitingsbrief te sturen. De Stichting Verliespolis raadt u daarom aan om uw verzekeraar(s) en/of tussenpersoon een stuitingsbrief te sturen. Hoe dat moet leest u in de gebruiksaanwijzing die u bij de stuitingsbrief op www.verliespolis.nl vindt.

Als u zelf juridisch tegen uw verzekeraar of tussenpersoon wilt optreden, raadpleeg dan een advocaat. Een verjaringstermijn gaat namelijk in zodra u bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke veroorzaker van die schade.

Ook als u de oorspronkelijke polis heeft overgesloten naar een andere verzekeraar, premievrij heeft gemaakt of de polis tussentijds is beëindigd raden wij u aan om een stuitingsbrief te sturen. En heeft u meerdere beleggingsverzekeringen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen, denkt u er dan aan om al uw verzekeringsmaatschappijen een stuitingsbrief toe te zenden.

Veel mensen hebben hun beleggingsverzekering(en) niet rechtstreeks bij de verzekeraar afgesloten, maar via een tussenpersoon. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat deze tussenpersonen tekort kunnen zijn geschoten in hun voorlichting en advisering van beleggingsverzekeringen. Als u uw beleggingsverzekering via een tussenpersoon heeft afgesloten kan het zijn dat u (ook) recht heeft op schadevergoeding van uw tussenpersoon.

Net als voor de klacht tegen uw verzekeraar is het hier van belang dat uw recht op schadevergoeding niet verjaart. De Stichting Verliespolis raadt u daarom aan om zo snel mogelijk een stuitingsbrief toe te zenden aan uw tussenpersoon. Indien u beleggingsverzekeringen heeft afgesloten via verschillende tussenpersonen, denkt u er dan aan om al deze tussenpersonen een stuitingsbrief te sturen. Op www.verliespolis.nl kunt u een stuitingsbrief voor uw tussenpersoon vinden. Daar staat ook een handleiding voor het invullen en verzenden.