Ziekelijke verhogingen

Dood gaan doen we niet voor onze lol. Bij levensbedreigende ziekten kan het verstandig zijn de polissen goed te gaan bekijken.  Hoe zit dat?

Veel verzekeringen kennen het recht op optieverhogingen. Dat lijken vaak vage aanbiedingen om de premie of het verzekerd kapitaal te verhogen. Veel verzekeren halen hun neus er voor op. Dat is niet verstandig. Los van de noodzaak om een verzekering waardevast te houden en dus met regelmaat de premie aan te passen zijn juist de voorwaarden van zo’n verhogingen niet te versmaden. De verhoging mag namelijk ZONDER medische waarborgen. Dus zonder een gezondheidsverklaring of keuring.

Zelfs als een verzekerde een levensbedreigende ziekte heeft, kan met een simpele handtekening de nabestaanden een groot financieel plezier worden gedaan. Want de overlijdensuitkering kan met een optieverhoging flink stijgen.

Vergeet dus niet uw verzekeringsadviseur  in te lichten bij ernstige medische problemen. Kleine moeite met soms een groot financieel voordeel. Let op! U licht dus niet de verzekeraar op; het mag gewoon volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Hieronder de technische uitleg van Nationale-Nederlanden. Deze uitleg geldt in meer of mindere mate ook voor andere verzekeraars.

Wat is het recht van optie bij Nationale-Nederlanden?

Het recht van optie is een recht van de verzekeringnemer om de premie te verhogen. Het huidige recht van optie bestaat al sinds 1971 en wordt in de meeste gevallen standaard opgenomen in de polis. Aan het verhogen van de premie zijn wel voorwaarden verbonden.

 • De premie kan telkens om de drie jaar worden verhoogd, voor de eerste keer drie jaar na de ingangsdatum.
 • De premie mag maximaal met 30% worden verhoogd.

Is op een optiedatum het bedrag van de verhoging van 30% meer dan de geldende minimumpremie, dan mag het percentage lager zijn dan 30, mits de premie voor de verhoging van een dusdanige grootte is dat deze voldoet aan de minimumeisen voor een nieuwe verzekering.

Er wordt niet gevraagd naar de medische toestand van de verzekerde(n).

Voor welke doelgerichte producten kan het recht van optie worden afgegeven?

 • Opbouw inkomensvoorziening,
 • aflossing hypotheek,
 • vermogensvorming en
 • kapitaal bij overlijden (met uitzondering van dalende overlijdensrisicoverzekeringen).

Wanneer vervalt het recht van optie?

 • – Als er twee achtereenvolgende keren geen gebruik wordt gemaakt van het recht van optie; of
 • – na het bereiken van de 60e verjaardag van de verzekerde. Wat zijn de voordelen van het recht van optie?
 • – Verhoging van de verzekerde overlijdensuitkering zonder dat er medische waarborgen hoeven te worden geleverd;
 • – Verhoging van de premie op de bestaande polis. Als de verzekering gesloten is vóór 1 september 1999, dan vindt de verhoging van de verzekerde uitkeringen plaats op basis van de gunstige rekenrente van 4% (de rekenrente is op dit moment 3%);
 • – Door de verhoging blijven de fiscaal gunstige voorwaarden van toepassing op kapitaalverzekeringen die zijn gesloten vóór 15 september 1999.

Krijgt de verzekeringnemer een voorstel?

Als er nog een geldig recht van optie is, dan worden de optieverhogingsvoorstellen naar de verzekeringsadviseur verstuurd. Er is voor gekozen om uitsluitend voor kapitaalverzekeringen met een spaarelement een actief beleid hierin te voeren.