Broeikasgas

De verzekeraars schatten dat ze 50 miljard euro minder opzij hoeven te zetten voor stormschade, als regeringen erin slagen de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide weten terug te dringen. Want minder kooldioxide = minder stormschade = lagere premie opstalverzekering

U kunt zelf ook meehelpen door bijvoorbeeld minder hard met de auto te rijden.

De voordelen:
Minder ongelukken = lagere premie overlijdensverzekering
Minder ruzie op de weg = lagere premie rechtsbijstandsverzekering
Minder arbeidsongeschiktheid = lagere premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
Minder stress en ziekte = lagere premie verzuimverzekering
Minder botsingen = lagere premie autoverzekering
Minder letselschade = lagere premie ziektekostenverzekering
Minder aansprakelijkheid = lagere premie aansprakelijkheidsverzekering

De nadelen:
De verzekeraars zullen haar premies niet verlagen.
Amerika en China trekken er zich geen barst van aan.
En u komt te laat op uw werk omdat u niet opschiet.