Car verzekering onderaannemer en 2020 online premies

CAR verzekering onderaannemer

Een CAR verzekering onderaannemer (Constructie All Risk) is een verzekering waar zowel de onderaannemer als de hoofdaannemer scherp op moet letten. Die aansprakelijkheid van een onderaannemer gaat verder dan alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een CAR verzekering . Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele bouw omgeving waar een bouwbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder toelichten. Maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten aannemer verzekeringen die er zijn.

Aannemer premieberekening

CAR verzekering onderaannemer en Hoofdaannemer

“Maar de hoofdaannemer heeft toch een CAR verzekering. Waarom is dan een CAR verzekering onderaannemer nodig?

Vanuit de hoofdaannemer is dat helder. Als er door onverwacht een van buitenkomend onheil is (storm, brand, water, etc) dan moet de onderaannemer in principe het eigen werk opnieuw (op)bouwen. Als er geen CAR verzekering is dan kunnen de middelen voor die onderaannemer ontbreken. De schade komt dan terecht bij de hoofdaannemer.

verzekering onderaannemer

Ook voor de onderaannemers zelf, zonder CAR verzekering, zijn de financiële gevolgen groot. Zeker als het werk verloren gaat. Los van de tijdsinvestering zullen ook de eigen materialen verloren zijn gegaan. Een CAR verzekering zal dan de schade uitbetalen. De onderaannemer kan zijn werk voortzetten zonder verlies.

Dirkzwager heeft een duidelijk artikel geschreven waarin de problemen nog eens helder worden toegelicht.

Verschil CAR verzekering onderaannemer en bedrijfsaansprakelijkheid

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een CAR verzekering onderaannemer. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen. Die kan niet kunnen worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering aannemer. Daar is de CAR verzekering onderaannemer voor.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Opzicht

Opzicht valt niet onder de verzekeringsdekking van de CAR verzekering onderaannemer maar wordt vaak meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheid.

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het taalgebruik dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor onderaannemers. U leent even de compressor met een spijkermachine van de hoofdaannemer. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen dan is er schade. De hoofdaannemer zal de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De aansprakelijkheidsverzekering aannemer zal deze schade gewoon vergoeden. Zeker als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

Onderdelen CAR verzekering onderaannemer

  • Het werk verzekerd vanaf € 50.000,- tot € 1.250.000,-.
  • Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-.
  • Hulpmateriaal € 10.000,-.
  • Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Werknemersaansprakelijkheidsverzekering

Dit is ene verzekering voor als er een bedrijfsongeval is. Deze verzekering vergoedt de schade die een individuele werknemers hebben. Dat is ook voor de mensen die onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer werken. Bij ernstiger bedrijfsongevallen kan de onderaannemer de hoofdaannemer aansprakelijk stellen. En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of de bedrijfsrechtsbijstandsverzekeraar het wel. Op elke verzekering zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden. Maar nog beter is het om deze verzekering op te zetten via een WEGAS verzekering.

Controle via checklist

En dan zijn er nog veel andere modules voor een CAR verzekering onderaannemer die misschien toch zinnig zijn. Kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen) u persoonlijke financieel in problemen brengen of het voorbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen.

Premie online berekenen

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijven premie online CAR Constructie All Risk maatwerk CAR bouw eigen woning premieberekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video