Car verzekering onderaannemer en 2019 premies

Een CAR verzekering onderaannemer (Constructie All Risk) is een verzekering waar zowel de onderaannamer als de hoofdaannemer scherp op moet letten. Die aansprakelijkheid van een onderaannemer gaat verder dan alleen een bedrijfaansprakelijkheidsverzekering en een CAR verzekering . Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een bouwbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten aannemer verzekeringen die er zijn.

Hoofdaannemer versus onderaannemer

“Maar de hoofdaannemer heeft toch een CAR verzekering. Waarom is dan een CAR verzekering onderaannemer nodig?

Vanuit de positie van de hoofdaannemer is dat helder. Als er door onverwacht een van buitenkomend onheil is (storm, brand, water, etc) dan moet de onderaannemer in principe het eigen werk opnieuw (op)bouwen. Als er geen CAR verzekering is dan kunnen de middelen voor die onderaannemer ontbreken en komt de schade terecht bij de hoofdaannemer.

verzekering onderaannemer

Ook voor de onderaannemers zelf, zonder CAR verzekering, zijn de financiële gevolgen groot als zijn werk verloren gaat. los van de tijdsinvestering zullen ook de eigen materialen verloren zijn gegaan. Een CAR verzekering zal dan de schade uitbetalen en de onderaannemer kan zijn werk voortzetten zonder verlies.

Dirkzwager heeft een duidelijk artikel geschreven waarin de problemen nog eens helder worden teogelicht.

Verschil CAR verzekering en bedrijfsaansprakelijkheid

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een CAR verzekering onderaannemer. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering aannemer.

Opzicht

Opzicht valt niet onder de verzekeringsdekking van de CAR verzekering onderaannemer maar wordt vaak meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheid.

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor onderaannemers. U leent even de compressor met een spijkermachine van de hoofdaannemer. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de hoofdaannemer de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De aansprakelijkheidsverzekering aannemer oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

Onderdelen CAR verzekering onderaannemer

Werknemersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering vergoedt de schade die een individuele werknemers en zij die onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer werken, hebben door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Bij ernstiger bedrijfsongevallen kan de onderaannemer, de hoofdaannemer aansprakelijk stellen. En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of de bedrijfsrechtsbijstandsverzekeraar het wel. Op elke verzekering zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden. Maar nog beter is het on deze verzekering volwaardig op te zetten via een WEGAS verzekering.

Controle via checklist

En dan zijn er nog veel andere modules voor een CAR verzekering onderaannemer adie misschien toch zinnig zijn. kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen)  u persoonlijke financieel in problemen brengen of het voorbestaan van uw aannemersbedrijf in gevaar brengen.

Overige formulieren rondom de CAR verzekering onderaannemers

Verzekeringen

Laat uw reactie achter