IT bedrijf cyberverzekering voor IT specialisten 2021

IT bedrijf cyberverzekering is onmisbaar om een nauwkeurige afweging te maken welke verzekering past bij een bedrijf. IT bedrijf cyberverzekering, Data Risks verzekering, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid of bedrijfsschade; zij hebben elk hun eigen voorwaarden en toelichting nodig. Hieronder eerst een toelichting op de specifieke IT cyberrisico’s.

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen

First Party-risico’s – IT bedrijf cyberverzekering

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek:

IT bedrijf cyberverzekering
 • Kosten van digitaal forensisch onderzoek (om de omvang en reikwijdte van de inbreuk of van het gegevensverlies vast te stellen) – de kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot of ingrijpend de inbreuk is
 • Melden en Inlichten van gedupeerden – de tarieven kunnen nogal verschillen maar veel aanbieders hebben tarieven afgesproken die uiteenlopen van € 1,25 to € 5 per persoon
 • Kosten voor public relations en crisismanagement
 • Ransomware betalingen door cyberafpersing
 • Kosten van herstel van ICT-systemen

Third Party-risico’s – IT bedrijf cyberverzekering

Omvatten de kosten die worden gemaakt door inbraak of aansprakelijkheid:

 • Boetes
  • — Boetes opgelegd door de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)
  • — Boetes / schadevergoedingen van andere instanties
 • Vanwege identiteitsdiefstal
 • Vanwege verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Vanwege netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

IT bedrijf cyberverzekering is niet voor:

 • financiële instelling (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen)
 • advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen-, en hypotheekadviseur etc.)
 • betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American Express etc.)
 • sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, Linkedln, Twitter etc.)
 • kredietbeoordelaar (ratingbureaus, bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s etc.)
 • kansspel-sector en seksbranche

Voordelen IT bedrijf cyberverzekering afsluiten

Het begint echter met het in kaart brengen van de risico’s. Wilt u een grondige analyse van de kwetsbare onderdelen van uw bedrijf; neem even contact met ons op. Wij kunnen dit faciliteren. Daarna afsluiten en beheren de verzekering en zorgen dat deze past bij het bedrijf.

IT bedrijf cyberverzekering
 1. Bij een incidentmelding zorgen wij voor directe melding bij de verzekeraar. Daar staat een incidententeam uw bedrijf terzijde in geval van een incident
 2. Vaak heeft een goede IT bedrijf cyberverzekering ook een cyber scan kan kan de verzekeraar kan een dergelijke dienstverlening toevoegen aan een product.
 3. Ook kan er een juridische check van de bewerkingsovereenkomst gedaan door bijvoorbeeld ICT Recht.
 4. Een IT bedrijf cyberverzekering dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen. Want cyberschade is vaak ook juridisch verweer.
 5. Voordat het cyberincident zich manifesteert, kan er al schade ontstaan. Soms worden bedrijven afgeperst, onder dreiging van een DDoS-aanval of bewust lekken van privacygevoelige gegevens. De verzekeraar helpen voor de opvang van die kosten.
 6. Het kan nodig zijn dat een verzekerde extra IT-capaciteit inkoopt uit voorzorg om op deze wijze de DDoS aanval te voorkomen. Hiermee zijn kosten gemoeid, die kunnen worden verzekerd.
 7. Ook de begeleiding en betaling van afpersingsgeld kunnen afgedekt worden met de verzekering.
 8. Is bij uw werknemers het concurrentie-, geheimhoudingsbeding en interne controle goed op orde want veel ellende ontstaat omdat er ontevreden (ontslagen?) werknemers de organisatie nog even met een vuiltje willen besmetten.

Nadelen IT bedrijf cyberverzekering afsluiten

 1. De verschillen in verzekeringsdekking verschillen sterk per verzekeraar. Soms is het niet meer dan een aanvullende dekking waarbij de verzekerde bedragen heel beperkt zijn. Vaak gebeurt dit bij beroepsaansprakelijkheidsdekking “inclusief” een cyber-verzekering. Vaak wordt dat verraden als blijkt dat de jaarpremie slechts een paar honderd euro is.
 2. Een IT bedrijf cyberverzekering afsluiten en vergelijken kost tijd en vergt een grote deskundigheid in de verzekeringsvoorwaarden. Afsluiten is nooit het grootste probleem; een goede verzekeraar die accuraat een schade oppakt is een uitzondering.
 3. Er is naast het “kopen” van een polis ook intern een logistiek, juridisch en organisatorisch traject binnen de onderneming nodig om de risico’s tot een minimum te beperken. Een polis is “slechts” het vangnet. Denk maar aan leveringsvoorwaarden en goede interne beschermingsmaatregelen.
 4. De verzekering vervangt niet de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid maar is “slechts” aanvullend. Toetsing aan de voorwaarden van deze verzekering is een belangrijke stap om de risico’s goed onder controle te krijgen. Een setje verzekeringen die op elkaar aansluit is best een klus om te regelen.
 5. De AVG (GDPR) stellen extra eisen aan de juiste keuze. Zeker als uw bedrijf een reputatie te verdedigen heeft, is extra aandacht en kennis van de GDPR noodzakelijk.
 6. Er is altijd een een hoog eigen risico van minimaal € 1.000,- per schade/aanspraak. Bij schade zijn de kosten dus minimaal de premie en een eigen risico.
 7. Bij Business interruption (bedrijfsschade) is het eigen risico een wachttijd van 8 uur. Dat kan te lang zijn voor sommige organisaties.

Stel bij vergelijking de volgende vragen

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor specifieke IT bedrijf cyberverzekering of is de verzekering gewoon een uitbreiding van een bestaande bedrijfsaansprakelijkheids- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 2. Hoe groot zijn de verzekerde schade bedragen en de overige condities op de IT bedrijf cyberverzekering?
 3. Is de IT bedrijf cyberverzekering er alleen in het geval van een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen de onderneming?
 4. Heeft het verzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties van een medewerker?
 5. Geeft de cyberpolis ook dekking voor sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Checklisten ondernemingen

IT-Bedrijven, MKB-ers en ZZP-ers moedigen wij aan eerst onze checklisten door te lopen en te kijken welke risico’s wel en niet van toepassing zijn. Daarna kunnen ondernemers eenvoudig via onderstaande link voor de veel verzekeringen direct zelf online premies berekenen en een IT bedrijf cyberverzekering afsluiten.

 1. Checklist bedrijfsrisico’s
 2. Checklist professioneel
 3. Checklist arbeidsvoorwaarden

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de ICT sector.

We zorgen dat u met een IT bedrijf cyberverzekering meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vaak vast percentage van 17,5% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Specialisten verzekeraar

In hoeverre kan de dekking een een IT bedrijf cyberverzekering de problemen oplossen? De verzekeringsdekking verschilt natuurlijk per verzekeraar. Wij kiezen altijd specialisten en geen algemene verzekeringsmaatschappijen. De voordelen om bij hen een Cyberverzekering afsluiten geven deze verzekeraar een grote voorsprong. De premieberekening is transparant. De voordelen cyberverzekering zijn goed om te blijven realiseren als aanvullende zekerheid rondom uw basis IT security systemen.

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die we soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen w.o. een IT bedrijf cyberverzekering voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.

Premie online berekenen

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen IT-Technologie aansprakelijkheid premie Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Cyberaansprakelijkheid IT-professionals Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video, een live aanval