Lijfrente Bright Pensioen beheer

Zelf een lijfrente Bright Pensioen regelen als werkgever? Samen met Bright Pensioen en u als werkgever kunnen we een mooie lijfrente voor de werknemers aanbrengen. Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) zijn er sommige werkgevers die graag een lijfrente willen aanbieden bij haar werknemers. Er zijn een aantal voordelen wat dit met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale voordelen voor de werknemer, een extra aanvulling op de AOW en veel keuzevrijheid. Hieronder gaan we ook in op enige valkuilen die de lijfrente met zich mee kan brengen.

Wie zijn Bright Pensioen?

Bright Pensioen is de pensioenaanbieder die is gericht op zelfstandigen, ondernemers en kleine bedrijven. Zij proberen op een logische, simpele en vooral transparante manier goede regelingen mogelijk te maken. Je wordt lid van hun coöperatie, daarmee heb je dan ook inspraak en profiteer je van een focus op duurzaamheid en transparantie. De kosten kunnen zeer voordelig zijn voor de werkgevers, met een vaste jaarlijkse bijdrage en flexibiliteit in je inleg, samen met de fiscale voordelen zoals belastingaftrek. Het wordt je makkelijk gemaakt bij de lijfrente Bright Pensioen om op hun site de pensioenopbouw te beheren en aan te passen voor alle individuele werknemers.

Informatie over pensioenen en Bright Pensioenen werknemerslijfrente

Wij ondersteunen bedrijven bij het inbrengen van de lijfrente bij Bright Pensioen. Deze pensioenoplossing biedt werknemers de kans om via hun werkgever vrijwillig extra pensioen op te bouwen. Overigens wordt deze variant steeds populairder onder de kleinere verzekeraars. Dit is bijzonder relevant in het licht van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Wat omvat onze service voor het lijfrente beheer?

Onze service omvat het volledige beheer van de Bright Pensioen lijfrente, zodat werkgevers zich kunnen richten op hun kernactiviteiten. Wij nemen de administratieve taken over, zorgen voor correcte doorvoering van veranderingen en onderhouden duidelijke communicatie met Bright Pensioen. Dit vereenvoudigt het proces voor werkgevers en helpt werknemers hun opties beter te begrijpen.

We bieden maatwerk en begeleiden werknemers bij het maken van keuzes en eventuele aanvullende dekkingen. Daarnaast blijven we beschikbaar voor vragen en passen we de regeling aan waar nodig, zodat deze blijft voldoen aan de veranderende behoeften van zowel werknemers als werkgevers.

De voordelen van Lijfrente bij Bright Pensioen

De voordelen van de Bright Pensioen lijfrente zijn onder andere de flexibiliteit voor werknemers om zelf te bepalen hoeveel ze willen inleggen en voor hoe lang, toegang tot diverse beleggingsfondsen, en fiscale voordelen zoals het terugvragen van belasting over de inleg. Ook is er een aantrekkelijke nabestaandenuitkering bij overlijden en de mogelijkheid om de regeling mee te nemen bij een baanwissel.

Voor werkgevers betekent dit minimale administratieve lasten en geen vaste pensioenverplichtingen. De lijfrente biedt een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde met weinig rompslomp, wat zowel werkgevers als werknemers ten goede komt.

Wij helpen bij het identificeren en beheren van de risico’s, zodat werknemers weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Onze ondersteuning zorgt ervoor dat de werknemerslijfrente goed wordt opgezet en optimaal beheerd, met heldere uitleg over de voordelen en mogelijke valkuilen.

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact met ons op via het contactformulier. We staan klaar om je te helpen met alle aspecten van de Bright Pensioen lijfrente.

Pensioen beleggen. Hoe werkt het eigenlijk?

Pensioen beleggen gaat vooral om het investeren van geld in verschillende dingen. Denk bijvoorbeeld aan de losse aandelen, bepaalde ETF’s (exchange-traded funds) en obligaties. Het beleggen in aandelen doe je met als doel om pensioenkapitaal op te bouwen voor wanneer je stopt met werken. Het is daarmee je eigen keuze om zelf te beleggen of dit te doen via een financieel adviseur. Dit hangt af van je kennis, ervaring en uiteraard je persoonlijke voorkeur.

Wanneer je kiest voor pensioen beleggen in plaats van lijfrente van Bright Pensioen, is het belangrijk om rekening te houden de regels die zich op fiscaal gebied voordoen. Als je een gewone beleggingsrekening hebt geniet je meestal niet van de meeste belastingvoordelen. Dit betekent dat je de rendementen op je investeringen moet opgeven bij de belastingaangifte en er belasting over moet betalen, maar dit zal afhangen van je persoonlijke situatie.

Pensioen, lijfrente en werk

Een mogelijk alternatief is het gebruik van een speciale geblokkeerde beleggingsrekening. Dit is bij de meeste mensen ook wel bekend als een lijfrente rekening van Bright Pensioen. Deze rekening biedt een aantal mooie fiscale voordelen, zoals belastingaftrek voor de bedragen die je inlegt. Dit kan een aardig groot bedrag zijn, wat weer afhankelijk is van je inkomen.

Eerder geld van de lijfrente van Bright Pensioen afhalen?

Wel is het goed om te vermelden dat het geld dat je op een geblokkeerde beleggingsrekening stort niet direct beschikbaar voor opname is. Waarom? Er gelden een aantal voorwaarden aan de lijfrente spaarrekening, zoals wanneer je toegang kunt krijgen tot deze fondsen. De bank geeft jou een hoger rendement in ruil voor dat zij een zekerheid hebben dat ze het bedrag voor een langere periode mogen uitbesteden. Met deze tijd kunnen ze een hoger rendement eruithalen waardoor zij er ook op verdienen. Besluit je om toch het geld van de lijfrente van Bright Pensioen vroegtijdig op te nemen voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dat kan! Maar dan moet je daar – een vaak fors – bedrag voor betalen, revisierente genoemd. Dit is een soort boete die je moet afdragen als compensatie voor het niet naleven van de voorwaarden die aan de geblokkeerde rekening zijn verbonden.

Kortom, pensioen beleggen biedt een strategie om je financiële toekomst veilig te stellen door middel van investeringen, waarbij de keuze tussen gewone en geblokkeerde beleggingsrekeningen grote invloed kan hebben op je belastingverplichtingen en toekomstige financiële flexibiliteit.

Beleggen in pensioen met Lijfrente bij Bright Pensioen

Informatie en buttons

DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Aftrek van lijfrentepremie die de werkgever betaalt aan aanbieder

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting stelt vast onder welke
voorwaarden een werknemer de premie voor zijn lijfrente mag aftrekken als de werkgever de
premie rechtstreeks betaalt aan de aanbieder.

Standpunt Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst,
KG:070:2024:1

Een werknemer sluit in privé een lijfrenteverzekering in de zin van art. 3.124 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001

Hij spreekt met zijn werkgever af dat de werkgever de bedragen voor de lijfrente rechtstreeks
overmaakt naar de lijfrenteaanbieder. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de werknemer in dat geval de inleg alleen mag aftrekken als uitgave voor inkomensvoorzieningen in de volgende
situaties:

  • De werkgever houdt de inleg in op het nettoloon van de werknemer; of
  • De werkgever vergoedt de inleg voor de lijfrente en wijst deze aan als eindheffingsbestanddeel.

Belang voor de praktijk
Bedragen die je inlegt op je lijfrentevoorziening zijn alleen maar aftrekbaar als deze volgens art. 3.124
lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 op je ‘drukken’. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat we onder
‘drukken’ moeten verstaan dat betalingen ten laste komen van de belastingplichtige zelf. De inleg moet
daarom uit het inkomen of vermogen van de belastingplichtige komen.

Als de werkgever de inleg inhoudt op het nettoloon, ‘drukt’ de inleg op de werknemer. De inleg is immers eerst als loon belast geweest. Wijst de werkgever de inleg aan als eindheffingsbestanddeel (art. 31 lid 1 onderdeel f Wet LB 1964) dan neemt hij de belastingheffing voor zijn rekening. Of de inleg valt binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook in die gevallen ‘drukt’ de inleg op de werknemer omdat het in dat geval nettoloon vormt voor de werknemer.

Wanneer de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling dan mag de werkgever het
werknemersdeel van de pensioenpremie in mindering brengen op het brutoloon van de werknemer. De
werknemersbijdrage voor pensioen behoort op grond van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 niet tot
het belastbare loon. Voor een lijfrente kent de Wet LB 1964 geen vergelijkbare vrijstelling. Daarom mag
de werkgever dit bedrag alleen vanuit het nettoloon rechtstreeks aan de lijfrente-aanbieder betalen.
De door de werkgever betaalde lijfrentestorting moet de werknemer zélf in zijn aangifte
inkomstenbelasting in aanmerking nemen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Uiteraard geldt
hierbij als maximum de geldende jaarruimte en reserveringsruimte. Is de storting van de werkgever
hoger, dan kan de werknemer deze storting in zoverre niet fiscaal aftrekken.