Diefstal uit auto: maar welke verzekering keert dan uit?

Stel, een dief steelt het navigatiesysteem uit je auto. Het systeem had de opgeborgen in het handschoenenvakje, maar de houder en de antenne is aan de voorruit blijven zitten. De dief heeft de autoruit ingetikt en het navigatiesysteem en de houder meegenomen. Een vervelend voorval: aangifte doen bij de politie, de schade aan de auto moet worden hersteld en de goederen moeten opnieuw aangeschaft worden. Maar ach, alle spullen zijn gelukkig goed verzekerd, toch? Helaas is dit niet altijd het geval.

Op het moment dat je met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt, rijst de vraag welke verzekering je kunt aanspreken om de schade vergoed te krijgen. Het lijkt er op dat je vier mogelijkheden hebt maar de meeste verzekeringen zijn slechts zeer beperkt aanspreekbaar in een dergelijke situatie. Het gaat om de volgende verzekeringen:
* autoverzekering
* inboedelverzekering
* (doorlopende) reisverzekering
* kostbaarhedenverzekering
AutoverzekeringEr zijn drie soorten autoverzekeringen:

* WA (wettelijke aansprakelijkheid)
* beperkt casco (ook wel WA plus, WA extra of WA mini casco)
* volledig casco (ook wel WA casco of all-risk)

1. WA verzekering
Als je een eigen auto hebt, ben je wettelijk verplicht om in ieder geval een WA-verzekering af te sluiten. De WA verzekering dekt de schade die je met jouw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt en waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. De schade wordt meestal ook vergoed als je een ander in jouw auto laat rijden. De schade aan jouw eigen auto of bijbehorende accessoires als een navigatiesysteem wordt niet vergoed zelfs niet als er sprake is van diefstal of ruitbreuk. Deze verzekering kan je in ons geval dus niet aanspreken.

2. Beperkt casco verzekering
Een beperkt casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA dekking ook schade als gevolg van diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Schade die je zelf veroorzaakt aan jouw auto is uitgesloten. Als er dus schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. De beperkt casco verzekering wordt veelal gesloten voor auto’s die tussen de vier en acht jaar oud zijn. Onder omstandigheden kan je in geval van diefstal uit de auto deze verzekering aanspreken. Ook hier geldt dat diefstal uit de auto van een mobiel navigatiesysteem niet wordt gedekt. Deze systemen zijn immers uitneembaar en dienen bij het achterlaten van de auto meegenomen te worden. Dit geldt eigenlijk voor alle los liggende zaken in de auto.

3. Volledig casco verzekering
Een volledig casco verzekering tenslotte vergoedt naast schade aan anderen (WA dekking) ook schade aan jouw eigen auto, zelfs als de schade jouw schuld is. Auto’s van maximaal drie jaar oud worden vaak volledig casco verzekerd. Ook voor deze verzekering gelden verschillende voorwaarden, uitsluitingen en maximum bedragen. Accessoires als uitneembare navigatiesystemen zijn uitgezonderd van dekking maar ze kunnen wel vaak apart worden meeverzekerd via de autoverzekering. Dit dien je dan apart aan te geven bij de verzekeraar.

Inboedelverzekering
Er zijn drie soorten inboedelverzekering:

* uitgebreid
* extra uitgebreid
* meest uitgebreid (ook wel all-risk of van buiten komend onheil)

Een inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van de inboedel. Onder inboedel vallen alle spullen die tot de particuliere huishouding van iemand behoren waaronder ook zaken die los liggen in de auto. Maar als het gaat om zaken als cd’s en kleding dan zijn die bij diefstal uit de auto vaak beperkt verzekerd via de inboedelverzekering extra uitgebreid en meest uitgebreid. Er moet dan sprake zijn van braak aan de buitenkant van de auto. Daarnaast moet de verzekerde de nodige zorgvuldigheid in acht hebben genomen en de zaken moeten van buitenaf niet zichtbaar zijn opgeborgen. Tevens geldt er een maximum verzekerd bedrag en het dekkingsgebied blijft beperkt tot Nederland.

Als je een dagtrip naar België, Luxemburg of Duitsland maakt, kan je ook jouw inboedelverzekering aanspreken bij diefstal uit de auto, eveneens tot een bepaald maximum. Voor andere buitenlandse reizen moet je de reisverzekering aanspreken. Ook hier geldt dat je voorzichtig bent omgegaan met de spullen, anders vervalt de dekking. Er zijn dus nogal wat voorwaarden en de kans dat je jouw gestolen Tomtom bij deze verzekering succesvol kan claimen is dus klein.

Reisverzekering
Ook hierin kan weer onderscheid gemaakt worden tussen een tijdelijke en een permanente (ook wel doorlopende) reisverzekering. De voorwaarden voor beide verzekeringen verschillen niet veel van elkaar afgezien van de periode waarvoor de verzekering geldt. Een doorlopende verzekering kan handig zijn als je vaker in het jaar op vakantie gaat.

Alleen wanneer in de gegeven omstandigheden de auto de veiligste plek is dan kan diefstal uit de auto van los liggende zaken via de reisverzekering gedekt zijn. Er moet dan in elk geval sprake zijn van braakschade aan de auto en de zaken mogen van buitenaf niet zichtbaar zijn geweest. Soms gelden nog extra voorwaarden zoals een uitsluiting als de diefstal ’s nachts heeft plaatsgevonden. Ook deze verzekering ligt dus niet voor de hand.

Kostbaarhedenverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan. Uitgesloten zijn onder andere slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf en ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer (zelf uitvoeren van reparaties). Ook diefstal buitenshuis is gedekt.

Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerde bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal is dat niet mogelijk en dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf. Bij kostbaarheden die ook gebruiksvoorwerp zijn zoals een navigatiesysteem wordt schade als krassen, deuken en schrammen alleen dan vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen. Eventueel kan een aanvullend bedrag worden uitgekeerd als het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde is gedaald.

Ook bij deze verzekering gelden voorwaarden. Een veelvoorkomende voorwaarde is dat bij onvoldoende zorg geen uitkering volgt. De voorwaarden bepalen zelf dat dit het geval is bij diefstal van een verzekerd voorwerp dat zonder toezicht wordt achtergelaten, anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte. Het ligt voor de hand dat deze voorwaarde tot discussie leidt. Als de autodeur op slot is dan is de auto een deugdelijk afgesloten ruimte maar wel eentje waar je van buiten naar binnen kan kijken. Dit heeft weer tot gevolg dat de kans op ontdekking en daardoor diefstal van de losliggende kostbare zaken toeneemt. Een verzekering zal zich vaak succesvol op deze voorwaarde kunnen beroepen.

Conclusie
Ondanks dat het er in eerste instantie op lijkt dat je in geval van diefstal van een autonavigatiesysteem uit je auto de verzekering succesvol kan aanspreken, blijkt dit zelden het geval te zijn. De belangrijkste reden is dat praktisch alle verzekeringen voorwaarden hanteren die dekking uitsluiten van diefstal waarbij er kort gezegd onzorgvuldig door de verzekerde is gehandeld. En dat is het geval wanneer je zaken, bijvoorbeeld de antenne of de houder van het navigatiesysteem zichtbaar in de auto achterlaat. Om dus succesvol een verzekering aan te kunnen spreken bij diefstal uit de auto zal je altijd de losliggende en afneembare zaken moeten opbergen in de kofferbak of het handschoenkastje.
Bron: Jurofoon

Verzekeringen

Laat uw reactie achter