Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering 2020

Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Een Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering is een belangrijke – vaak verplichte – verzekering. Een pijpfitter installeert en onderhoudt diverse soorten pijpen en pijpsystemen. Deze verschillende soorten pijpen kunnen o.a. bestaan uit pneumatische en hydraulische uitrustingen die gebruikt kunnen worden voor verwarming, verkoeling, stoom, besproeiing en vele andere soorten industriële processen. Grote bedrijfsrisico’s. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook bijna altijd geëist dat een pijpfitter of flensmonteur een Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheid maatwerk

Premie Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid pijpfitters en flensmonteuren te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. De premie voor een standaard aansprakelijkheid verzekering bedraagt:

  • Premie aansprakelijkheidsverzekering € 250,- per kwartaal
  • Verzekerd bedrag : € 1.250.000,00 per aanspraak en Verzekerd bedrag : € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar
  • Eigen risico : € 1.000,- per aanspraak
  • Termijnpremie : per jaar, halfjaar of kwartaal.
  • Premie is een indicatie premie

Petrochemie en de Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Bent u werkzaam in de petrochemie dan kunnen wij ook deze aansprakelijkheidsverzekering voor u afsluiten. De specifieke aansprakelijkheidsrisico’s van de petrochemie zijn dan ook meeverzekerd.

Welke opleiding tot Pijpfitter en flensmonteur?

Een pijpfitter is doorgaands op MBO niveau opgeleid met een (metaal)technische studie. Een opleiding zoals bijvoorbeeld MBO Metaal & Werktuigbouw is een geschikte vooropleiding voor een pijpfitter. Er zijn ook specifieke opleidingen die opleiden tot pijpfitter zoals VMBO Pijpfitter. Een veelgevraagd certificaat voor een pijpfitter is het certificaat flensmonteur. Een kandidaat pijpfitter heeft meer kans op een baan als pijpfitter als dit certificaat behaald is. Sommige firma’s leiden intern mensen op tot pijpfitter in deze gevallen is vaak geen specifieke opleiding vereist.

Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander is verzekerd op een
Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt vaak geëist door opdrachtgevers. Schade die u veroorzaakt terwijl u als pijpfitter vaak niet verzekerd op een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor een pijpfitter of flensmonteur.

Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een pijpfitter of flensmonteur als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van deze. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. De
Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering (aanvraag) zorgt dan voor het juridische verweer en de claim

Uitsluitingen pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Aanvullende bepaling voor pijpfitters of flensmonteurs is vaak dat de Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheidsverzekering scherpe eisen stelt aan brandgevaarlijke werkzaamheden. Het eigen risico bij brand is € 2.500,-. Let op, er moet dan wel zorgvuldig zijn gewerkt en voldoende voorzorgmaatregelen zijn genomen. Is dat niet het geval dan is het eigen risico tien keer zo veel. Extra aandacht is dus belangrijk om brand te vermijden.

Gevolgschade

Deze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging of verlies van zaken of het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarin bevinden van vreemde stoffen. Denk bij gevolgschade aan zaken zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving en tijdverlet.

Audio aansprakelijkheid

Premie online berekenen

Aansprakelijkheid maatwerk Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Cyber en DataRisk premieberekening Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video