Security Incident Response verzekering premie 2019

In een onzekere wereld, zorgt een Security Incident Response verzekering  (SIR-verzekering) voor peace of mind voor organisaties van elke omvang – van kleine en middelgrote ondernemingen tot aan multinationals – doordat het toegang geeft tot strategisch crisismanagement advies en diensten die helpen met het herstel nadat een veiligheidsincident zich heeft voorgedaan.De Security Incident Response verzekering

Premiestelling

De risico’s per onderneming kunnen sterk verschillen.  De Security Incident Response verzekering heeft een uitgebreide “gereedschapskist” met mogelijkheden om elk internationaal probleem te kunnen beheersen. De premies zijn uiteraard sterk afhankelijk van de grootte van de onderneming en de zwaarte van het risico. Premies vanaf  5.000,- tot € 60.000,- zijn geen uitzondering. Via dit offerteaanvraagformulier is een eerste stap te zetten.

Voorbeeld 1

Security Incident Response verzekeringTerroristische actie – Europa. Een gewapende terroristische aanval vindt plaats in een Europese stad die tot gevolg heeft dat de autoriteiten een gehele regio afsluiten. Een organisatie activeert zijn ‘evacuatie’ procedures en instrueert zijn crisis management team. In samenwerking met het crisis management team, levert Control Risks onmiddellijk telefonisch advies over de locaties van de terroristen en waar de veiligheidsdiensten zich ophouden. Control Risks activeert een veiligheidsteam ter plaatse die acute assistentie verleent en beveiliging levert voor het betroffen personeel. Tegelijkertijd verstrekt Control Risks aan het crisis management team live updates van de situatie. Verder begeleidt Control Risks het personeel bij een veilige terugkeer. De cliënt ontvangt een post-incident report wat een tijdslijn bevat van de gemaakte beslissingen en de die context waarin deze werden gemaakt kort beschrijft.

Internationaal bedrijven en organisaties

Security Incident Response verzekeringInternationaal opererende bedrijven en organisaties hebben te maken met een snel veranderd en complexer wordend risicolandschap. De veranderlijke geopolitieke situatie resulteert in een toenemende onzekerheid, ook voor regio’s die voorheen stabiel leken te zijn. De lokale politieke dynamiek speelt een grote rol bij corruptierisico’s. Daarnaast neemt de dreiging door insiders en hackers gericht op mensen, vermogen en informatie door georganiseerde criminaliteit toe. Die risico worden opgepakt bij een Security Incident Response verzekering.

Terrorisme, een kostenpost

De aard van internationale terroristische dreiging heeft zich ontwikkeld op een wijze die voorzienbare scenario’s en opsporingsmethodes van traditionele opsporingsdiensten en overheden overstijgt. Tegelijkertijd neemt de druk voor bedrijven en organisaties toe om aan te tonen dat zij in staat zijn de risico’s die betrekking hebben op mensen, operaties, aandeelhouderwaarde, merkwaarde en reputatie afdoende te beheersen. Zonder een Security Incident Response verzekering kan de aandeelhouder plots geconfronteerd worden met een sterk verhoogde kostenpost binnen de onderneming.

Reduceren kosten bedrijven en multinationals

De impact van risico’s verbonden aan regelgeving is eveneens toegenomen wat tot een grotere zorgplicht voor bedrijven en organisaties leidt. Naast deze ontwikkelingen zijn veel organisaties op zoek naar manieren om kosten voor veiligheidsafdelingen en crisis management verder te reduceren. Het extern financieren van een deel van deze kosten via een Security Incident Response verzekering.

Eis om smeergeld – Afrika. Een consultancy bedrijf wat deelneemt aan een biedingsproces ontdekt dat in de procedure smeergeld is geëist. Initieel onderzoek wijst uit dat een lokale partner is betrokken. Control Risks houdt een eerste telefoonconferentie waarin met belangrijke stakeholders de feiten worden vastgesteld en een overzicht wordt opgesteld welke activiteiten door het bedrijf reeds zijn ondernomen. Een bribery-specialist wordt ingezet op het hoofdkantoor om de situatie te stabiliseren en om bewijs veilig te stellen. Een register van sleutelinformatie wordt opgesteld, inclusief elektronische data, documenten en belangrijke personen. Een onderzoeksaanpak wordt overeengekomen tussen Control Risks en de cliënt waarin wordt besloten tot inzet van discrete beveiliging van een getuige die mogelijk een veiligheidsgevaar loopt. Onderzoekers worden ingezet zowel op hoofdkantoor als lokaal om informatie te verzamelen en interviews te houden. Na een initieel onderzoek wordt besloten dat de beschuldigen onjuist bleken te zijn en verspreid door een concurrent.

Doel van de Security Incident Response verzekering

In samenwerking met onze partner Control Risks hebben wij de Security Incident Response verzekering ontwikkeld die ervoor zorgt dat organisaties die internationaal opereren beter zijn toegerust om adequaat te reageren op de uitdagingen van het veranderende globale risicolandschap.

Criminele risico’s

Mishandeling, eis om smeergeld, misdrijf door concurrent, facilitering van criminaliteit, moord, productsabotage, stalken, verdachte omstandigheden van overlijden, bedreiging, geweld op de werkvloer

Informatie-risico’s

Cyberinbraak, cyberafpersing, cyberbedreiging, industriële spionage

Ontvoering,

Detentie en afpersingsrisico’s chantage, detentie, afpersing, kaping, gijzeling, ontvoering,
vermiste personen

Politieke risico’s

Confiscatie, ontneming, onrechtmatige nbeslagneming, bezetting Terrorisme en politiek geweld risico’s terroristische actie, maatschappelijke onrust, burgeroorlog, staatsgreep,
opstand, opzettelijke beschadiging, rebellie, revolutie, rellen, sabotage, oorlog

Hoe werkt een Security Incident Response verzekering?

Security Incident Response verzekeringNa afsluiting van een polis, wordt u geïntroduceerd aan een Control Risks consultant die zich op de hoogte stelt van de kritische veiligheidsfactoren van uw organisatie. U ontvangt een crisis management handboek en senior managers en sleutelpersonen binnen uw organisatie krijgen toegang tot een exclusieve online resource dat uitleg over de Security Incident Response verzekering, biedt.

Vergoedingen door Hiscox

De Security Incident Response verzekering biedt vergoeding voor alle kosten van Control Risks die noodzakelijk zijn voor het managen van een verzekerd incident. In het geval dat er zich een verzekerd incident voordoet, dan belt u Control Risks op een speciaal daarvoor aangewezen nummer. Hun experts zullen u ondersteunen in de kritieke eerste fase van een incident om er zeker van te zijn dat de response juist gestart wordt. Indien nodig zet Control Risks response consultants en technische experts in die ter plaatse of op het hoofdkantoor het management team helpen om geïnformeerde beslissingen te maken.

Bezetting – Azië. De beëindiging van de activiteiten van een fabriek leiden tot een gewelddadige opstand door werknemers en zorgt dat het bedrijf geen toegang meer heeft tot waardevolle machines. Control Risks levert initieel telefonisch advies en zet een response consultant in. De cliënt ontvangt gedetailleerd advies over de actuele veiligheidsdreiging, factoren die kunnen leiden tot een verdere escalatie en op welke wijze het beste lokale autoriteiten kunnen worden geïnformeerd en betrokken. Control Risks houdt overzicht over het veiligheidsmanagement, inclusief de fysieke beveiliging van personen en vermogensbestanddelen totdat de fabriek formeel is afgesloten. De cliënt wordt in staat gesteld om zonder verdere incidenten belangrijke machineonderdelen af te voeren. Tenslotte wordt een rapport opgesteld en worden lessen geïdentificeerd.

De hulp van Risk Control

Alle resources van Control Risks staan tot u beschikking om een veiligheidsincident te
begrijpen en te managen en om er zeker van te zijn dat mensen, vermogensbestanddelen,
merkwaarde en reputatie optimaal beschermd zijn. Wanneer het acute gevaar van het incident geweken is stelt Control Risks een rapport op waarin hun werkzaamheden zijn opgesomd inclusief een incident log. Verder helpen zij u om zo snel als mogelijk uw normale bedrijfsactiviteiten weer te hervatten.

Structuur van de polis

Security Incident Response verzekering

 

 1. Gronden voor activeren van de polis: het voordoen van een verzekerd incident;
  het sterke vermoeden dat een verzekerd event zich heeft voorgedaan of dat
  een directe dreiging bestaat dat een verzekerd incident zich zal voordoen.
 2. Ongelimiteerde ondersteuning van Control Risks voor kidnap, detentie,
  afpersing risico’s en indien een direct gevaar bestaat voor het leven van
  een verzekerd persoon.
 3. Indien geen direct levensgevaar bestaat biedt de polis vergoeding voor de
  diensten van Control Risks voor een periode van 60 dagen.

Security Incident Response voordelen

 1. Complimenteert de veiligheidsfunctie om te kunnen reageren op wereldwijde incidenten
 2. Draagt bij aan het voldoen van de zorgplicht voor medewerkers en ander stakeholders
 3. Verstrekt resources voor de opbouw van geavanceerde resilience programma’s die incidenten helpen te voorkomen
 4. Elimineert de financiële volatiliteit bij het managen van onvoorspelbare gebeurtenissen
 5. Biedt een eenvoudig en overzichtelijk mechanisme voor toegang tot de beste beschikbare expertise

Kidnap and Ransom

Soms is alleen een verzekerde dekking nodig voor het risico van kidnap & randsom. Deze informatiepagina geeft de achtergrondinformatie en toelichting op deze andere verzekeringsvorm.

Documenten

Verzekeringen

Laat uw reactie achter