Verzekering jurist 2018 met 2 cruciale onderdelen

Een verzekering jurist verzekert voornamelijk het cruciale aansprakelijkheidsrisico waar elke jurist zich van bewust is. Toch is het nog lastig te beslissen welke onderdelen minimaal nodig zijn om te kunnen spreken van een goede verzekering jurist. Er zijn namelijk veel verschillende soorten aansprakelijkheden waar een jurist mee geconfronteerd kan worden.

Waarom een verzekering jurist?

verzekering jurist De reden om dit risico te verzekeren is belangrijk. Wordt een jurist aansprakelijk gehouden dan moet hij/zij de financiële claim betalen. Als er geen verzekering jurist is dan zal dat uit privé vermogen moeten worden gedaan. Bij een kleine schade lukt dat vaak eenvoudig. Bij een grotere financiële schade is de jurist ook zelf verantwoordelijk, met soms een persoonlijk faillissement tot gevolg. Maar ook het slachtoffer vist achter het net en blijft met een schade achter.

Juristen premie berekening online

Advocaat? Kies dan anders

Voor juristen die als advocaat werkzaam zijn is een andere verzekeringsdekking nodig. Ook hebben we daarbij gekozen voor een andere verzekeraar vanwege de prijs en voorwaarden.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Welke onderdelen minimaal nodig?

  1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Dit is de polis met de laagste premie maar verzekert de twee belangrijkste risico’s:
    1. Schade aan zaken en
    2. Letselschade.
  2. Beroepsaansprakelijkheid. Vermogensschade. Een professionele fout is snel gemaakt. Niet alleen is de claim verzekerd, ook de rechtsbijstand die een zware impact heeft op de werktijd en op privé. De verzekering jurist verzekert deze kosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheid op een verzekering jurist verzekert onder andere letsel en materiële schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent. De bedrijfsaansprakelijkheid dekt dus schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Luister een deze Podcast over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Twee voorbeelden.

  1. Koffiezetapparaat. ‘s nachts ontstaat kortsluiting en uw eigen gehuurde bedrijfsruimte brand af, maar ook de rest van het pand welke u huurde. De verzekeraar zal via regres de schade bij u komen claimen. De verzekering jurist dekt deze schade.
  2. Fietsen. U fietst tijdens werktijd naar uw klant en rijdt onderweg een voetganger aan. Er is ernstige langdurige ziekteverzuim. De werkgever, zorgverzekeraar en het slachtoffer zullen zich bij u melden met een schadeclaim.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsdekking op de verzekering jurist, verzekert de gevolgen van de fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. “Stommiteiten” zijn dus ook gewoon verzekerd. Steeds vaker zien we dat (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Vaak onverwacht kunt u, soms op advies van uw concullega, aansprakelijk worden gehouden voor een schade. Dat maakt de verzekering jurist tot een onmisbare verzekering. Aansprakelijkheid is dan gedekt voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden financiële schade. Dat kan dus veroorzaakt worden door nalatigheden, stommiteiten, fouten, verzuimen, oplettendheden.

Let ook op de rechtsbijstand kosten die worden gemaakt als de aansprakelijkheid moet worden betwist. Verweerkosten, kosten rondom tuchtrechtprocedures of civielrechtelijke procedure.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download

Voor wie is deze verzekering jurist bestemd?

Elke jurist met of zonder een juridisch adviesbureau. Een jurist die opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied.

Advocaat of tevens advocaat? Bent u tevens advocaat dan is maatwerk offerte nodig want verzekeringsmaatschappij willen dan nauwkeurig het werkgebied vooraf beoordelen. door ons maken.  Lees ook onze Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten

Wat zijn de voordelen en nadelen?

Er is vaak een goede schadeafhandeling en redelijke verzekeringsvoorwaarden bij een verzekering jurist. Nadeel is dat verzekeraars de premie soms relateren aan de omzet en niet aan de kantoorbezetting. Bij hoge omzetten wordt de verzekering daardoor minder concurrerend. Vaak kiezen wij er dan voor van verzekeringsmaatschappij te wijzigen. Belangrijke voordelen zijn; de dagelijkse opzegtermijn, de pakketkorting en het efficiënte traject.

Juristen premie berekening online

Om af te sluiten een vrolijk halfuurtje met beelden van het juristenbal 2017. Allemaal nog zorgeloos rondom de risico’s van aansprakelijkheid ….

Alle bedrijven offertes
Verzekeringen

Laat uw reactie achter