Verzekering jurist 2021 online met 3 cruciale voordelen

Een verzekering jurist verzekert voornamelijk het cruciale aansprakelijkheidsrisico waar elke jurist zich van bewust is. Toch is het nog lastig te beslissen welke onderdelen minimaal nodig zijn om te kunnen spreken van een goede verzekering jurist. Er zijn namelijk veel verschillende soorten aansprakelijkheden waar een jurist mee geconfronteerd kan worden.

Jurist premie berekenen online

Waarom een verzekering jurist?

verzekering jurist

De reden om dit risico te verzekeren is belangrijk. Wordt een jurist aansprakelijk gehouden dan moet hij/zij de financiële claim betalen. Als er geen verzekering jurist is dan zal dat uit privé vermogen moeten worden gedaan. Bij een kleine schade lukt dat vaak eenvoudig. Bij een grotere financiële schade is de jurist ook zelf verantwoordelijk, met soms een persoonlijk faillissement tot gevolg. Maar ook het slachtoffer vist achter het net en blijft met een schade achter.

Welke onderdelen minimaal nodig?

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Dit is de polis met de laagste premie maar verzekert de twee belangrijkste risico’s:
  • Schade aan zaken en
  • Letselschade.
 2. Beroepsaansprakelijkheid. Vermogensschade. Een professionele fout is snel gemaakt. Niet alleen is de claim verzekerd, ook de rechtsbijstand die een zware impact heeft op de werktijd en op privé. De verzekering jurist verzekert deze kosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering jurist

De bedrijfsaansprakelijkheid op een verzekering jurist verzekert onder andere letsel en materiële schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent. De bedrijfsaansprakelijkheid dekt dus schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Luister een deze Podcast over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Audio Bedrijfsaansprakelijkheid

Twee voorbeelden.

 1. Koffiezetapparaat. ‘s nachts ontstaat kortsluiting en uw eigen gehuurde bedrijfsruimte brand af, maar ook de rest van het pand welke u huurde. De verzekeraar zal via regres de schade bij u komen claimen. De verzekering jurist dekt deze schade.
 2. Fietsen. U fietst tijdens werktijd naar uw klant en rijdt onderweg een voetganger aan. Er is ernstige langdurige ziekteverzuim. De werkgever, zorgverzekeraar en het slachtoffer zullen zich bij u melden met een schadeclaim.

Beroepsaansprakelijkheid verzekering jurist

De Beroepsaansprakelijkheidsdekking op de verzekering jurist, verzekert de gevolgen van de fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. “Stommiteiten” zijn dus ook gewoon verzekerd. Steeds vaker zien we dat (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Vaak onverwacht kunt u, soms op advies van uw concullega, aansprakelijk worden gehouden voor een schade. Dat maakt de verzekering jurist tot een onmisbare verzekering. Aansprakelijkheid is dan gedekt voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden financiële schade. Dat kan dus veroorzaakt worden door nalatigheden, stommiteiten, fouten, verzuimen, oplettendheden.

Let ook op de rechtsbijstand kosten die worden gemaakt als de aansprakelijkheid moet worden betwist. Verweerkosten, kosten rondom tuchtrechtprocedures of civielrechtelijke procedure. Bij een verzekering jurist zijn de verweerkosten meeverzekerd.

Audio beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download

Voor wie is deze verzekering jurist bestemd?

Elke jurist met of zonder een juridisch adviesbureau. Een jurist die opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied.

Advocaat of tevens advocaat? Bent u tevens advocaat dan kunt u deze berekening hieronder zelf uitvoeren. Lees ook onze Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten

Wat zijn de 3 voordelen?

Er is vaak een goede schadeafhandeling en redelijke verzekeringsvoorwaarden bij een verzekering jurist. Maar wij zien als belangrijke voordelen zijn;

 • de gunstige premie en voorwaarden;
 • dagelijkse opzegtermijn,;
 • onze begeleiding in dit traject.

Nadeel is dat verzekeraars de premie van een verzekering jurist soms relateren aan de omzet en niet aan de kantoorbezetting. Bij hoge omzetten wordt de verzekering daardoor minder concurrerend. Vaak kiezen wij er dan voor van verzekeringsmaatschappij te wijzigen.

Waarom wij.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Kosteloze premieopgave verzekering jurist
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professioneel aansprakelijheidspolis.

 1. Tijdsbesparing.. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

Premie online berekenen

Jurist premie berekenen online Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Om af te sluiten een vrolijk halfuurtje met beelden van het juristenbal 2017. Allemaal nog zorgeloos rondom de risico’s van aansprakelijkheid ….