Werknemerslijfrente Brand New Day pensioenbeheer

Wij bieden je hulp en advies bij het implementeren van de Werknemerslijfrente Brand New Day pensioenbeheer. Steeds meer verzekeraars bieden namelijk een speciale pensioenregeling aan voor werknemers, genaamd “werknemerslijfrente”. Deze regeling geeft een optie voor werknemers om via de werkgever vrijwillig extra pensioen op te bouwen. Dit kan zeer interessant zijn met de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Meer weten? Stuur ons gerust een berichtje.

Dankzij onze expertise zorgen we ervoor dat de werknemerslijfrente goed in elkaar steekt en dat werknemers precies weten waar de voordelen en mogelijke valkuilen liggen. Voor dit product bieden wij maatwerk, elke werknemers heeft namelijk een andere toekomstvisie en kan er dus een ander plan van toepassing zijn. Ook helpen we bij het kiezen van de juiste verzekeraar en alle aanvullende dekkingen.

Werknemerslijfrente van Brand New Day kan aardig veel administratieve taken met zich mee brengen bij het pensioenbeheer. Wij zullen deze administratieve taken overnemen van de werkgever zodat alle veranderingen correct worden doorgevoerd door de verzekeraar. Ook gaan we ondersteunen bij de opzet en het pensioenbeheer van de regeling en zorgen voor duidelijke communicatie met Brand New Day om de werknemerslijfrente in orde te maken. Dit maakt het voor werkgevers makkelijker en geeft werknemers een beter begrip van de opties.

We helpen bij het identificeren en beheren van risico’s, zodat alle werknemers de juiste beslissingen kunnen nemen. Er zitten namelijk ook nog wat haken en ogen aan de werknemerslijfrente. Na de implementatie van de werknemerslijfrente van Brand New Day blijven we altijd bereikbaar voor vragen van werknemers en de werkgever als pensioenbeheer. We maken aanpassingen aan de regeling waar nodig zodat het altijd op de behoefte inspeelt van de werknemers en u als werkgever.

De werknemerslijfrente van Brand New Day heeft samen met ons pensioenbeheer een aantal mooie voordelen:

 • Werknemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze willen inleggen en natuurlijk hoe lang ze willen sparen voor het pensioen.
 • Er is een groot aantal keuze in beleggingsfondsen, duurzame opties daarbij inbegrepen.
 • Als de werknemer overlijdt krijgen de nabestaanden 110% van het gespaarde geld. Meer weten over nabestaande pensioen en de nieuwe WTP veranderingen? Lees hier.

Het meedoen aan deze werknemerslijfrente van Brand New Day pensioenbeheer is ook echt helemaal vrijwillig. Werknemers hebben zelf de controle over hun inleg en de looptijd van de verzekering. Als een werknemer van baan verandert, kan hij of zij de regeling meenemen. Voor werkgevers zijn er geen extra verplichtingen.

De werkgever houdt het bedrag dat de werknemer wil inleggen bij het pensioenbeheer in op het nettosalaris en betaalt dit aan Brand New Day. Werknemers kunnen jaarlijks via hun belastingaangifte de betaalde belasting terugvragen.

Voordelen werkgever met de werknemerslijfrente Brand New Day pensioenbeheer

De werkgever hoeft geen vaste pensioen verplichtingen aan te gaan. De administratieve lasten blijft minimaal omdat je alleen de inleg van het nettosalaris van de deelnemende werknemers inhoudt en dit maandelijks doorbetaalt aan Brand New Day. Het is vrijwel geen gedoe, maar wel een mooie extra arbeidsvoorwaarde die je kunt aanbieden in het bedrijf.

Voordelen werknemer met de werknemerslijfrente Brand New Day pensioenbeheer

De werknemers hoeven zich geen zorgen meer te maken over hun pensioen, omdat ze zelf kunnen bepalen hoeveel ze willen inleggen en voor hoe lang. Ook hebben ze toegang tot een grote keuze aan beleggingsfondsen, inclusief de duurzame opties. De werknemerslijfrente van Brand New Day pensioenbeheer is ook belastingtechnisch aantrekkelijk, wij kunnen hier advies in geven. Dit komt omdat de werknemers de belasting over hun inleg jaarlijks terugvragen, waardoor ze met een mooi woord “fiscaal vriendelijk” sparen voor hun pensioen.

Een ander mooi aspect van deze regeling is de flexibiliteit bij arbeidsongeschiktheid. Er is namelijk een mogelijkheid om een premie-vrijstelling mee te verzekeren, wat betekent dat de pensioenopbouw doorgaat, zelfs als ze arbeidsongeschikt raken. En stel dat een werknemer komt te overlijden, dan ontvangen hun nabestaanden 110% van de opgebouwde waarde. Dit biedt een extra stukje zekerheid voor de toekomst.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat als een werknemer van baan wisselt, hij of zij de opgebouwde waarde gewoon mee kan nemen naar de nieuwe werkgever. Dit maakt het advies voor de Brand New Day werknemerslijfrente pensioenbeheer tot een zeer flexibele en aantrekkelijke optie.

Zijn er ook nadelen te vinden voor de werknemerslijfrente?

Er kunnen ook wat nadelen liggen bij de werknemerslijfrente, hieronder heb ik de punten uitgelicht.

 • Wanneer de werkgever bijdraagt aan het pensioenpotje van de werknemer in de derde pijler, profiteert de werkgever niet van dezelfde fiscale voordelen als in de tweede pijler.
 • Bijdragen in de derde pijler zijn alleen bedoeld voor het persoonlijke pensioen van de werknemer en omvatten geen partner- of wezenpensioen.
 • De werkgever geeft hiermee meer verantwoordelijkheid en vrijheid aan de werknemer, wat voor sommige mensen een voordeel kan zijn, maar niet voor iedereen geschikt is.

Informatie en premies

DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Aftrek van lijfrentepremie die de werkgever betaalt aan aanbieder

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting stelt vast onder welke
voorwaarden een werknemer de premie voor zijn lijfrente mag aftrekken als de werkgever de
premie rechtstreeks betaalt aan de aanbieder.

Standpunt Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst,
KG:070:2024:1

Een werknemer sluit in privé een lijfrenteverzekering in de zin van art. 3.124 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001

Hij spreekt met zijn werkgever af dat de werkgever de bedragen voor de lijfrente rechtstreeks
overmaakt naar de lijfrenteaanbieder. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de werknemer in dat geval de inleg alleen mag aftrekken als uitgave voor inkomensvoorzieningen in de volgende
situaties:

 • De werkgever houdt de inleg in op het nettoloon van de werknemer; of
 • De werkgever vergoedt de inleg voor de lijfrente en wijst deze aan als eindheffingsbestanddeel.

Belang voor de praktijk
Bedragen die je inlegt op je lijfrentevoorziening zijn alleen maar aftrekbaar als deze volgens art. 3.124
lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 op je ‘drukken’. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat we onder
‘drukken’ moeten verstaan dat betalingen ten laste komen van de belastingplichtige zelf. De inleg moet
daarom uit het inkomen of vermogen van de belastingplichtige komen.

  Als de werkgever de inleg inhoudt op het nettoloon, ‘drukt’ de inleg op de werknemer. De inleg is immers eerst als loon belast geweest. Wijst de werkgever de inleg aan als eindheffingsbestanddeel (art. 31 lid 1 onderdeel f Wet LB 1964) dan neemt hij de belastingheffing voor zijn rekening. Of de inleg valt binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook in die gevallen ‘drukt’ de inleg op de werknemer omdat het in dat geval nettoloon vormt voor de werknemer.

  Wanneer de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling dan mag de werkgever het
  werknemersdeel van de pensioenpremie in mindering brengen op het brutoloon van de werknemer. De
  werknemersbijdrage voor pensioen behoort op grond van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 niet tot
  het belastbare loon. Voor een lijfrente kent de Wet LB 1964 geen vergelijkbare vrijstelling. Daarom mag
  de werkgever dit bedrag alleen vanuit het nettoloon rechtstreeks aan de lijfrente-aanbieder betalen.
  De door de werkgever betaalde lijfrentestorting moet de werknemer zélf in zijn aangifte
  inkomstenbelasting in aanmerking nemen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Uiteraard geldt
  hierbij als maximum de geldende jaarruimte en reserveringsruimte. Is de storting van de werkgever
  hoger, dan kan de werknemer deze storting in zoverre niet fiscaal aftrekken.