De foute polis van de NS

Onder de naam Zorgeloos treinen introduceert de Nederlandse Spoorwegen een speciale verzekering voor als er vertragingen zijn. Deze polis vergoedt bijvoorbeeld de extra taxikosten of het eventueel omboeken van tickets. Er kan tot € 1.000,- vergoed worden. De jaarpremie bedraagt € 9,50. U komt voor vergoeding in aanmerking als u op cruciale momenten vertraging ondervindt.

De premiesamenstelling is natuurlijk geheim. Maar rekent u even mee?
1. Kosten marketing 1 euro
2. Kosten aanvraagformulier 1 euro
3. Kosten porto 1 euro
4. Kosten polis 1 euro
5. Kosten schadeafhandeling 1 euro
6. Kosten incasso en excasso 1 euro
7. Kosten provisie 1 euro
8. Kosten overhead 1 euro
9. Kosten drukwerk 1 euro
Er resteert 0,50 eurocent per jaar.

Ben ik boos over deze onzin-polis? Ja, natuurlijk. Het is een belachelijke idee.
De NS klanten moeten zich bij de NS verzekeren voor fouten die de NS zelf maakt.