WGA 1 oktober of 1 januari 2017 termijnen

RAW1RLRTM7

De WGA tijd dringt

Volgens de Wet financiering sociale verzekeringen moet de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA (inclusief garantieverklaring) uiterlijk dertien weken vóór de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap worden ingediend bij de Belastingdienst.

 • 1 oktober 2016 nieuwe WGA eigenrisicodragers . Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager WGA worden moeten de aanvraag uiterlijk per 1 oktober 2016 ingediend hebben.
 • 1 oktober 2016 nieuwe Ziektewet Eigenrisicodrager. Werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager Ziektewet worden moeten de aanvraag uiterlijk per 1 oktober 2016 ingediend hebben.

Begin september 2016 Verzekeraars. Let op, verzekeraars willen vaak dat uiterlijk begin september 2016 alles bij hun voor akkoord en compleet is aangeleverd.

 • 1 oktober 2016
  • Bestaande WGA eigenrisicodragers, inclusief Ziektewet Eigenrisicodrager nieuw
  • Verschillen de verzekeringsmaatschappijen zullen het bestaande WGA risico per 1 januari 2017 alleen gaan verzekeren wanneer de werkgever ook al eigenrisicodrager voor de Ziektewet is of ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt per 1 januari 2017.
   Die aanvraagtermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet verloopt op immers ook op 1 oktober 2016.
 • 31 december 2016
  • Bestaande WGA eigenrisicodragers
   Werkgevers die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de WGA (-vast), moeten nog dit jaar beslissen of zij het eigenrisicodragerschap willen voortzetten in 2017. Als u als werkgever besluit om het eigenrisicodragerschap voort te zetten na 1 januari 2017, betekent dit dat ook het huidige WGA-flex component onder het eigenrisicodragerschap komt te vallen. Om dit te bewerkstelligen moet de huidige garantieverklaring die u of uw verzekeraar aan de Belastingdienst heeft verstrekt worden uitgebreid met het WGA-flex risico.

Minister Asscher heeft dus aangegeven dat de uiterste termijn zal worden verruimd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn. Zij dienen vóór 31 december 2016 aan te geven of zij eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, inclusief indiening van de garantieverklaring. Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten de aanvraag inclusief de garantieverklaring vóór 1 oktober 2016 indienen.

Kamerbrief verlenging garantieverklaring eigenrisicodragers wga-ziektewet-zw

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager