Arbeidsongeschikten wetenswaardigheden

  • overstappersBedrijfsgrootte: Werknemers van kleine vestigingen (<= 10 werkzame personen) hebben een significant hogere instroomkans dan werknemers van middelgrote of grote vestigingen.
  • Sector: Werknemers uit landbouw, industrie, handel, horeca, transport en commerciële dienstverlening hebben een significant hogere instroomkans dan die uit de sectoren bouw, overheid, onderwijs en zorg.
  • Leeftijd: Werknemers tussen 45 en 54 jaar hebben een significant hogere in-stroomkans dan overige werknemers.
  • Verzekeringen. 38% van de werknemers alleen een WGA-verzekering hebben en van 62% van de werknemers een WGA-verzekering én verzuimverzekering.
  • Tweede ziektejaar. Twee derde van de succesvolle re-integratietrajecten worden in het tweede ziektejaar afgerond. Dit lijkt erop te duiden dat re-integratie-inspanningen gedurende het tweede ziektejaar nog een belangrijke meerwaarde hebben ten opzichte van het eerste ziektejaar.

(onderzoek juni 2016 Panteia)

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager