UWV Aspectenlijst eigenrisicodrager Ziektewet

notebook en handenAls u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst (Download aanvraag Eigenrisicodragerschap Ziektewet(pdf)) , moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Als eigenrisicodrager regelt u zelf dat u de kennis in huis heeft om de Ziektewet uit te voeren, of u koopt deze in. U beoordeelt of (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt bij ziekte recht hebben op een uitkering, hoelang ze recht hebben op een uitkering en hoe hoog die is. Als eigenrisicodrager Ziektewet kunt u de uitvoering van de Ziektewet overdragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld aan een administratiekantoor. U bent dan wel nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees de UWV Aspectenlijst eigenrisicodrager Ziektewet
  2. U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuurt u, met uw aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.
  3. U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Het is vooralsnog ons (juli 2016) nog niet duidelijk welke praktische problemen zullen ontstaan als het UWV het verzoek voor eigenrisicodragerschap Ziektewet zal afwijzen. Sommige verzekeraars zullen immers vaak een koppeling aanbieden van het eigenrisicodragerschap Ziektewet met de WGA eigenrisicodragerschap. De één niet zonder de ander.

Als het UWV op basis van de informatie uit de door de werkgever ingevulde antwoorden op de vragen uit de aspectenlijst, besluit dat er onvoldoende reden is om het eigenrisicodragerschap te accepteren dan is mogelijk ook een WGA eigenrisicodragerschap twijfelachtig.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager