WGA tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders

BeZaVa maatregelenWGA Flex gaat niet alleen over tijdelijke krachten. Beter is het om te spreken over werknemers die ziek zijn wanneer hun dienstverband eindigt; de Eindedienstverbanders (EDV’ers).

WGA Flex gaat zowel om mensen die uit een tijdelijk, als uit een vast dienstverband in de Ziektewet terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren bij saneringen of faillissementen. Ook een werknemer met een vast dienstverband kan dus onder de WGA (Flex) vallen.

Het WGA Flex-risico van een werkgever bestaat daarmee uit:

 1. Instroom van “Einde-Dienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn dus werknemers die bij het einde van hun vast of tijdelijk dienstverband ziek zijn en Ziektewet instromen.
 2. Werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn, terwijl er geen definitief WW-recht bestaat. Dit wordt ook wel de nawerking van de Ziektewet genoemd.
 3. Werknemers met een fictief dienstverband (zoals thuiswerkers en stagiaires) die ziek uit dienst gaan. Zo hebben studenten uit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) vaak een arbeidsovereenkomst. Daarmee is ook het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht op hen van toepassing.

Wat is een “Eindedienstverbanders” (EDV’ers) . Dat zijn werknemers die aan het Einde van hun Dienstverband ziek uit dienst gaan, verschillen vaak op de volgende punten van vaste werknemers blijkt uit cijfers UWV:

 • zij ervaren meer gezondheidsklachten
 • zij zijn lager opgeleid
 • zij hebben een lager inkomen
 • zij hebben minder arbeidsverleden
 • zij zijn vaker arbeidsongeschikt
 • het zijn meestal mannen
 • zij zijn vaker jonger en allochtoon
 • zij doen vaker een WIA-aanvraag

Het is dus voor een werkgever van belang om vooral deze groep tijdelijke krachten en Eindedienstverbanders EDV-ers scherp in het vizier te houden want de financiële gevolgen liggen bij een Eigenrisicodrager volledig bij de werkgever.

Online Offerteaanvraag WGA en ZW Eigenrisicodrager