Ziektewet en fictieve dienstverbanden

UYPK53YC65Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking zijn. Dat betekent dat u de dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Voor de Ziektewet is voor deze groep het ZW-Eigenrisicodragerschap mogelijk. De belastingdienst geeft de volgende arbeidsrelaties als fictieve dienstbetrekkingen voor alle loonheffingen: De paragrafen verwijzen naar de nummers in het handboek loonheffing

  • aannemers van werk en hun hulpen (zie paragraaf 16.2)
  • agenten en subagenten (zie paragraaf 16.3)
  • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur (zie paragraaf 16.7)
  • bestuurders van beursgenoteerde nv’s. Dit geldt alleen voor overeenkomsten tussen bestuurders en beursgenoteerde nv’s die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2013.
  • gelijkgestelden (zie paragraaf 16.9)
  • leerlingen en stagiairs (zie paragraaf 16.10)
  • sekswerkers die werken voor een exploitant (zie paragraaf 16.15)
  • thuiswerkers en hun hulpen (zie paragraaf 16.17)
  • topsporters met een A-status van NOC*NSF (zie paragraaf 16.18)
  • uitzendkrachten (zie paragraaf 16.19). Deze groep valt v.w.b. de ziektewet onder de verantwoordelijkheid van een uitzendbureau.

U kunt WGA en Ziektewet ZW offertes hier opvragen.