Ziektewet werknemers duidelijk uitgelegd

Ziektewet werknemers

De verwarring over de benaming Ziektewet werknemers en verzuim werknemers is groot. De oorzaak is de wetgeving rondom loondoorbetaling bij ziekte die steeds ingewikkelder is geworden door de eindeloze stroom aan wetswijzigingen. Ook bij grote bedrijven met eigen HR afdelingen blijkt ons vaak dat de specifieke deskundig, of afwezig is, of niet meer uptodate. Zeker door de laatste wijzigingen rondom de WGA eigen risicodragerschap en de Ziektewet eigenrisicodragerschap zien we bij ziektewet werknemers veel ondernemers afhaken. Het is daarom goed om eens een aantal aspecten de komende weken er uit te lichten.

Verzuimverzekeringen offertes

Audio ziektewet

Er zijn veel verschillende soorten werknemers. Hieronder een drietal verschillende groepen.

Ziektewet werknemers regulier.

Bij ziektewet werknemers die in reguliere loondienst zijn bij u dan moet u als werkgever zijn/haar salaris gedurende 2 jaar betalen. Vaak is dat goed te verzekeren met een verzuimverzekering. U betaalt dus het salaris gedurende de periode door, die de loondienstmedewerker in dienst is. Dit zijn dus de “reguliere werknemers” die met een reguliere verzuimverzekering kunnen worden verzekerd. Opvragen vrijblijvende offerte verzuimverzekering. Vaak wordt het eerste jaar voor 100% loondoorbetaling toegezegd in een arbeidscontract voor werknemers maar u bent als werkgever niet verplicht dat toe te zeggen. Wel moet u minimaal 70% doorbetalen. Dat geldt ook voor het tweede jaar; daar is het maximum 70% loondoorbetaling.

Ziektewet werknemers tijdelijk

Als de loondienstmedewerker in tijdelijk dienst is bij u, dan moet u als werkgever het salaris natuurlijk gedurende die tijd doorbetalen. U betaalt het salaris (als ziekte uitkering) door gedurende de tijd dat de werknemer bij u in dienst zou zijn. Dit zijn dus de tijdelijke reguliere loondienstmedewerkers. Ook dit risico bij werknemers kan door een verzekeringsmaatschappij worden overgenomen als u verzekerd bent.

Ziektewet werknemers

  • Wie zijn die werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering van het UVW?
    • Ziektewet werknemers zonder ‘normale’ arbeidsovereenkomst, denk aan thuiswerkers en stagiairs;
    • Een speciale groep “ziektewet werknemers” die bij u in loondienst hebben gewerkt en daarna ziek werden; denk aan arbeidsbeperkten die u “ziek” in dienst heeft genomen.
    • Werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.
  • Het goede nieuws is dus dat als die zieke werknemers uit dienst gaat hij recht heeft op een uitkering van het UWV uit hoofde van de Ziektewet. Hij heeft direct recht op een ziektewetuitkering. Meestal wordt die uitkering door het UWV betaald. Het UWV krijgt inkomsten om dat te financieren omdat elk bedrijf een premie daarvoor betaald aan deze uitkeringsinstantie. Dat wordt afgedragen via de Belastingdienst. Elk bedrijf mag dat risico Ziektewet ook voor eigen rekening en risico nemen en in dat geval wordt hij Ziektewet-WGA Eigen Risico Drager.

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces