Stop Loss Stop Loss Stop Loss verzuimverzekering 2021

Twee jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen, is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is (meer dan 15 man) knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te piepen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Maximeren verzuimkosten met Stop Loss

Stop Loss verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. De dekking van een verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen. De Stop Loss verzekering is met name bedoeld voor bedrijven met meer minimaal 15-50 werknemers. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Maximale kosten

Door het afsluiten van een Stop Loss verzuimverzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekte verzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende onkosten voor verzuim.

De Stop Loss verzuimverzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige onkosten voor ziekte verzuim heeft en er alleen voor wil zorgen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee bij een Stop Loss verzuimverzekering. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed.

De samenstelling van de Stop Loss verzuimverzekering

Het ziekteverzuim van de voorgaande jaren als wordt uitgangspunt genomen om te kijken wat het te verwachten voor dat bedrijf “normale” ziekteverzuim is. Dat normale ziekteverzuim wordt als een vorm van eigen risico gehanteerd ( dat heet in dit geval  Eigen Behoud), eventueel verhoogd met een opslag. (Bijvoorbeeld een Eigen Behoud van 125% van het ziekteverzuim van de afgelopen 3 jaar.)

Komt de totale loondoorbetalingsverplichting wegens ziekteverzuim in één jaar boven dit bedrag uit, dan vult de stop loss-verzekering het verschil aan. Deze aanvulling bedraagt een maximaal aantal keer het bedrag van uw Eigen Behoud. Bijvoorbeeld 2 à 2,5 keer. Tegen een verhoogde premie kan ook een ongelimiteerde dekking af worden gesloten. Er geldt een maximaal verzekerd jaarloon per werknemer, bijvoorbeeld € 100 000.

Men kan bij de Stop Loss verzuimverzekering kiezen uit verschillende dekkingspercentages.

Audio

Eigen invloed werkgever op de Stop Loss verzuimverzekering

 1. Als een werkgever zelf een groot deel van het verzuimrisico wilt dragen, leidt dit uiteraard tot een lagere premie.
 2. Vanwege het feit dat het Eigen Behoud jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, betekent een hoger dan normaal ziekteverzuim een hoger Eigen Behoud.
 3. Daarnaast geldt dat het premiepercentage van de polis verandert naarmate de schade uitkering in een jaar hoger is. Deze verhoging gaat in op 01 januari van het op de schadeuitkering volgend jaar.
 4. Verzuimpreventie en het bespoedigen van herstel worden op deze wijze financieel beloond.
 5. Als de premie meer dan 25% stijgt, heeft de verzekeringsnemer meestal het recht de verzekering te beeindigen. Dit moet , vaak binnen 30 dagen na aankondiging van de verhoging, schriftelijk gebeuren.

Belangrijkste uitsluitingen Stop Loss verzuimverzekering

Als een werknemer:

 • Arbeidsongeschikt is bij aanvang verzekering. Er geldt een wachttijd.
 • Een WIA uitkering ontvangt wegens arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.
 • Aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Ziektewet;
 • Aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Wet Arbeid en Zorg;
 • De leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
 • Rechtens van zijn vrijheid is beroofd.

Als een werkgever:

 • de betalingsverplichtingen naar de maatschappij niet nakomt;
 • De werknemer hindert de hem toegestane arbeid te verrichten

Onze dienstverlening

Wij zorgen dat er een uitgebreide vergelijking op voorwaarden en premie voor u wordt gemaakt. Door een samenwerking met Felison kunnen wij een  uitstekend vergelijkbaar pakket aan diensten aanbieden die allen op elkaar afgestemd zijn.

Verzuimprotocol. Een goede verzuimregeling begint altijd bij een verzuimprotocol. Wilt u een kosteloos concept? Stuur even een emailtje met “verzuimprotocol” in het onderwerpveld.

Premies online

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces