Zorgverzekeringen vergelijken

Sinds vandaag staan de zorgpolissen voor 2008 op kiesBeter.nl. Een uitstekende site met een schat aan uitstekende informatie; zoals de servicescores van de zorgverzekeraars.

Nieuw is dat ook het machtigingenbeleid van verzekeraars kan worden vergeleken. Bij sommige zorgkosten is vooraf toestemming (machtiging) nodig van de verzekeraar om ze vergoed te krijgen, zoals voor plastische chirurgie, bepaalde hulpmiddelen of medicijnen. Wie geen machtiging heeft, moet in sommige gevallen bijbetalen.

Op kiesBeter.nl kan iedereen de nieuwe polis van zijn verzekeraar vergelijken met zijn huidige. Als er voor een bepaalde dekkingscategorie iets verandert, geeft de site dat aan.

KiesBeter.nl geeft ook servicescores van verzekeraars, biedt de mogelijkheid om te zoeken op basis van ziekteprofielen en er is informatie over collectieve polissen voor verenigingen en patiëntenorganisaties.

Net als vorig jaar verandert in veel polissen de dekking van de aanvullende verzekering. Bij natura polissen vermindert vaak de vergoeding van zorgkosten in gevallen waarbij de zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar.