Cijfers maximale lijfrentepremieaftrek 2017 en 2018

De AOW als eerste pijler van het pensioengebouw is volop in de aandacht. Gelukkig zijn de pensioenregeling in de collectieve sfeer in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Er is nog wel anno 2017 een pensioenvuiltje op te lossen voor DGA’s. De opbouw van het pensioen in eigen beheer is immers afgeschaft. Zij zijn dus aangewezen om hun pensioen op te bouwen bij een verzekeraar. Dat kan de DGA via een pensioenverzekering maar kan ook via Lijfrentepremieaftrek.

Zelfstandigen (of werknemers met een pensioentekort) hebben alleen de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk “pensioen” op te bouwen via de lijfrenteaftrek. De fiscale jaarruimte bepaalt de maximale lijfrentepremieaftrek. Die premieaftrek moest worden aangepast omdat de opbouwruimte voor pensioen is verlaagd.

2017

Voor 2017 bedraagt de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2017: 13,8% x premiegrondslag – (6,5 x factor A) -/- F.

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de vermenigvuldigingspercentage en – factor van respectievelijk de premiegrondslag en factor A in deze formule omlaag. Deze veranderingen in de formule zijn het gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 met één jaar.

2018

Voor 2018 is de maximale Lijfrentepremieaftrek jaarruimte:

2018: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- F.

Lijfrente jaarruimte 2018 en reserveringsruimte 2018 – alle cijfers en tips

Factor A bij beschikbare premieregelingen. De pensioenaangroei voor beschikbare premieregelingen berekent u door de pensioenpremies van het voorafgaande kalenderjaar te vermenigvuldigen met een factor die in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 staat (artikel 15 UBIB 2001). Het eindejaarsbesluit 2017 vermeldt voor beschikbare premieregelingen de vermenigvuldigingsfactoren voor de factor A die gelden vanaf 1 januari 2019. Doordat voor de factor A de pensioenpremie in het voorafgaande jaar bepalend is, heeft de verhoging van de pensioenleeftijd per 1 januari 2018 voor de factor A pas effect in 2019.