Beroepsaansprakelijkheid Accountant afsluiten en premies online 2022

beroepsaansprakelijkheid accountant

Beroepsaansprakelijkheid accountant verzekeren kan op een grondige maar gunstige manier online. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Dekking beroepsaansprakelijkheid Accountant

  1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
  2. De juridische kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Beroepsaansprakelijkheid Accountant verplichting NBA

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de Beroepsaansprakelijkheid Accountant zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimum vereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verzekerde bedragen

Het verzekerd bedrag Beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekeren per aanspraak bedraagt:
a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid accountants verzekeren per aanspraak bedraagt:
Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

Kenmerken Beroepsaansprakelijkheid Accountant

• Dekking beroepsaansprakelijkheid Accountant die is afgestemd op NBA eisen
• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling

Waarom wij?

  1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren voor de beroepsaansprakelijkheid Accountant.
  2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
  3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
  4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de bouwsector.
  5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u als accountant met een goede beroepsaansprakelijkheid Accountant verzekering meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Premieberekening

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video