Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2019

Een accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dat u als accountant (RA en/of AA), Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekeringgoed verzekerd bent als u een beroepsfout maakt, iemand letselschade toebrengt of zaakschade veroorzaakt. U verzekert u niet alleen de schadeclaim maar vooral ook het juridische verweer als iemand uw kantoor terecht of onterecht aansprakelijk stelt. Allianz één van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Kies uw jaaromzet


Jaarpremie
Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de vermogensschade die in de uitoefening van uw beroep wordt veroorzaakt.

Jaarpremie
Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de materiële schade (zaakschade) en letselschade aan personen die wordt veroorzaakt.


Algemeen.

 • Premie per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
 • Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar is een toeslag van 5%, 4% of 3%.
 • Het verzekerd bedrag is verdubbeld per verzekeringsjaar bij twee claims.
 • Het eigen risico bedraagt:
  • € 125 per aanspraak voor bedrijfsaansprakelijkheid
  • € 1.000 per aanspraak voor beroepsaansprakelijkheid

  Acceptatie en definitieve vaststelling van premies, condities en voorwaarden vindt plaats na beoordeling door Allianz.


 • Aanvraagformulier verzekering


  Verzekering

  Financieel

  Slotvragen

  Deze vragen gaan over het verleden van de verzekeringnemer en zijn bedrijf. En over anderen die belang hebben bij deze verzekering. Het gaat daarbij om gebeurtenissen over de afgelopen acht jaar. Let op: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (zoals een BV of een vereniging), gelden de vragen óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden de vragen ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.  Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering informatie

  Verplichting door NBA

  Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

  De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

  Verplichte verzekerde bedragen bij NBA.

  Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering per aanspraak bedraagt:

  1. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
  2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
  3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
  4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

  Het verzekerd bedrag Accountant bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering per aanspraak bedraagt:

  1. Het eigen risico bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000.
  2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

  Verschil accountant Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

  1. Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering
   1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
  2. Accountant Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
   1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
   2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

  Audio bedrijfsaansprakelijkheid

  Audio Accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Premie en naverrekenen

  De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

  Leveringsvoorwaarden

  Er is bij een accountantberoepsaansprakelijkheidsverzekering geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

  1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
  2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
  3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

  Premie accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  De premie voor een accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

  Kenmerken

  • Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
  • Advies over het beperken van uw risico’s
  • Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
  • Juridische ondersteuning bij een aanspraak
  • Snelle en efficiënte schadebehandeling

  De vergelijking

  Wij beoordelen een accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

  •  Premie
  •  Eigen risico bedrag
  •  Poliskosten
  •  Schadeafhandeling
  •  Branche kennis en voorwaarden
  • Avond en weekend service

  De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

  Poliskosten en winstopslag verzekeraar

  Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

  Onze inkomsten

  Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor de accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

  Schade

  Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden.

  Premieberekening