Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en AdvocatenKritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten. Er zijn weinig juristen en advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidspolis. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een jurist of advocaat simpel weg te groot. Natuurlijk zijn de gevaren bij alle handelingen die een vermogensrisico kunnen opleveren voor de jurist of advocaat. Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) kunnen een ernstig bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

Hieronder een stevige reeks van vragen om over na te denken:

 1. Welk werk wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van het bedrijf?
 3. Leveringsvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een verplichting in de polis tot gebruik eigen leveringsvoorwaarden.
 4. Hoe gaan we om met toetredende partners en werknemers?
 5. Wat kost het inlooprisico en uitlooprisico voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 6. Kunnen curatoren zich met een aparte polis verzekeren?
 7. Blijft de verzekering intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 8. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 9. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 10. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 11. Kan de verzekeraar ook bijzondere afwijkingen verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 12. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten?
 13. Zijn andere standaard werkzaamheden (Mediator, curator, arbiter) ook verzekerd?
 14. Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 15. Is er een USA/Canada verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 16. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 17. Looptijd contracten, kort of langer?
 18. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Juristen en Advocaten te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan zaken en letselschade.

Gelukkig is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten niet verplicht.

De voorwaarden van een beroepsvereniging w.o. de Nederlandse Orde van Advocaten stellen zo’n verplichting echter wel. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk polis wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt door de Orde geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn en bij welke belangenorganisatie is gekozen.

Er zijn natuurlijk veel aspecten waar er bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat of jurist rekening moet worden gehouden. Verschillende verzekeraars hebben beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor advocaten en juristen samengesteld die, tegen acceptabele premies, voldoende dekking geven voor de alledaagse risico’s die aanwezig zijn tijdens de beroepsuitoefening.

Het is dus best een specialisme om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze beroepsgroep precies passend te krijgen. Voldoende verzekerde dekking, ruime verzekeringsvoorwaarden en een soepele deskundige afhandeling bij schade zijn kernzaken om bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat of jurist, curatoren, mediator, etc. rekening mee te houden.

Aanvraagformulier vrijblijvende premieofferte

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter