Het eindloonsysteem of eindloonregeling is een pensioenregeling waarin de hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt afgeleid van het laatst verdiende loon.

In de eindloonregeling wordt ieder jaar een gedeelte van het ouderdomspensioen opgebouwd. Deze jaarlijkse opbouw wordt uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Vaak is dit 1,75% per jaar. Bij een dienstverband van 40 jaar wordt zo 40 maal 1,75% opgebouwd. En dat komt neer op 70%. Het maximaal toegestane jaarlijkse percentage is 2%.

In de meeste gevallen bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat bereikt kan worden bij deelname in de pensioenregeling tot de pensioendatum. Het wezenpensioen bedraagt in de regel 20% van het nabestaandenpensioen.

Met elke salarisverhoging wordt het jaarlijkse pensioen dat reeds is opgebouwd opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau. De werkgever dient in dat geval een zogenaamde backservice te betalen. Dit is het bedrag wat nodig is om in het verleden gemiste pensioenpremies te compenseren die ontstaan zijn door de salarisverhoging.

Het alternatief voor het eindloonsysteem is het middelloonsysteem.

Zie ook: Beschikbare premieregeling.