De inventaris (zakelijke inboedel) kan evenals een bedrijfsgebouw verzekerd worden op een uitgebreide brandverzekering.

De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen brand maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal en blikseminslag. Glas, lichtreclames en winkelgeld zijn eenvoudig mee te verzekeren. Voor de detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening zijn er speciale gesegmenteerde tarieven.

Dekking

Er kan gekozen worden uit:

 • een beperkte dekking (brand, brand-storm en brand-inbraak);

 • een uitgebreide dekking.

De belangrijkste gedekte evenementen op een uitgebreide verzekering zijn schade als gevolg van:

 • brand;

 • ontploffing;

 • blikseminslag;

 • diefstal en beschadiging na inbraak;

 • neervallen van vliegtuigen;

 • beroving en afpersing;

 • rellen, relletjes en opstootjes;

 • water en storm;

 • neerslag;

 • aanrijding en aanvaring.

Dekkingen boven de verzekerde som:

 • opruimingskosten;

 • huurderving

 • kosten van tuinaanleg en bestrating;

 • bereddingskosten;

 • transport- en opslagkosten van geredde goederen en inventaris

Verzekerde bedragen op basis van waarderingsgrondslagen

De volgende waarderingsgrondslagen zijn mogelijk:

 • Nieuwwaarde (Inventaris)

 • Dagwaarde (Inventaris)

 • Vaste taxatie (Inventaris)

 • Inkoopwaarde (Goederen)

 • Kostprijs (Goederen)

Premie/eigen risico

Indien sprake is van uitgebreide dekking zijn de volgende eigen risico bedragen van toepassing:

 • voor inventaris en goederen geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis

In het algemeen is het verzekeren van bedrijfsmatige risico’s maatwerk. Een standaardpremie is dan ook niet te geven. Wanneer uitgebreide risico informatie gewenst is, zal eerst inspectie plaatsvinden voordat een definitieve premie kan worden afgegeven. Inspectie vindt plaats door de technische buitendienst van de verzekeraar.

Acceptatievoorwaarden

Afhankelijk van het soort risico, de ligging en de grootte van het pand kunnen er brand- en inbraakpreventiemaatregelen worden aanbevolen of geeist. Acceptatie geschiedt na ontvangst van alle relevante gegevens.