De kentekenverzekering is aan een kenteken voor een motorrijtuig gekoppeld. Het kenteken kan aan een willekeurig motorrijtuig worden gehangen, dat daardoor automatisch verzekerd is tijdens proefritten ten behoeve van de verkoop, de in- of uitvoer of de aflevering.

Zowel het wettelijk aansprakelijkheidsrisico als het cascorisico kan worden verzekerd. De dekking is van kracht voor willekeurige motorrijtuigen van de in de polis aangegeven categorie, mits deelnemend aan het verkeer en rijdend onder het in de polis genoemde kenteken, en mits de bestuurder in het bezit is van de bij het kenteken behorende papieren. De bestuurder moet ook voldoen aan eventuele aanvullende eisen die in de polis zijn gesteld.
In de handel komen, naast het gebruikelijke gele kenteken, nog andere kentekens voor, waarvan het handelaarskenteken het belangrijkste is. Houders van handelaarskentekens kunnen motorrijtuigen van een bepaalde categorie verzekeren door deze tijdens deelneming aan het verkeer uit te rusten met een dergelijk kenteken. Dat kunnen de eigen motorrijtuigen van het bedrijf zijn, maar ook motorrijtuigen van derden. Voorwaarde is wel dat het motorrijtuig alleen voor de in de polis omschreven doelen wordt gebruikt.
De polis biedt voor het aansprakelijkheidsrisico dekking tot een bepaald maximum per gebeurtenis en voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Voor het cascorisico wordt een maximum verzekerd cascobedrag opgenomen.

Voor wie is deze verzekering bedoeld:

Garagehouders, autohandelaren en carrosseriebedrijven.

Bijzonderheden

Voor bedrijven die een garageverzekering hebben gesloten, kan de kentekenverzekering een waardevolle aanvulling betekenen. Bij een garageverzekering op zeer uitgebreide voorwaarden is een kentekenverzekering meestal niet nodig.

De kentekenverzekering wordt niet door ons gevoerd. Indien u geïnteresseerd bent in deze verzekering raden wij u aan via internet een verzekeraar te zoeken.

Premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premie berekenen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Gebouwen - online premie Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen