De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor (Nederlandse) bedrijven die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer over de weg, in opdracht van derden.

Vervoerdersaansprakelijkheid premie online

Werk, activiteiten en condities


Verzekeringen

Bedrijfsinformatie

Overig transport en vervoer

Eigen Goederen transport premieberekening Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Bedrijfsauto - premie op maat Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen