Schade aan een lading of schade met een lading. Het maakt verzekeringstechnisch veel uit. Wordt de schade gemaakt met een kraan of met een auto. Wie is aansprakelijk en wie pakt de rekening op? Hieronder proberen we een summier maar helder overzicht te geven van een aantal situaties.

Eigen-lading schade met verreiker, hijskraan, heftruck, etc

lading schade

Het gaat hierbij dus schade aan de eigen lading. Lading die dus uw eigendom is.

Heeft u een hijskraan waarmee u de door u zelf nieuw aangeschafte Airco-installatie naar de bovenste verdieping hijst en deze schiet uit de hijsbanden, dan is er een forse financiële schade.

Dergelijke lading risico’s zijn te verzekeren via de CAR verzekering. via het onderdeel “Werk”. Let op, dit valt niet onder het onderdeel CAR-transport.

Vaak kan bij heftruck of palletlader dit extra bij de werkmaterieelverzekering worden meeverzekerd.

Andermans-lading schade met verreiker, hijskraan, heftruck, etc

Hier gaat het dus over een lading die niet uw eigendom is maar die u wel behandelt.

Voorbeeld. U hijst een kostbare raamkozijn voor de aannemer omhoog en deze lading raakt beschadigd tijdens het hijsen. Dan zal de eigenaar van het kozijn een vergoeding willen ontvangen. Of u hijst met een heftruck een pallet kostbare lampen van de stelling en deze schiet van de lepels af. De lampenboer komt dan naar u toe met de rekening.

Zijn het goederen van een ander dan zal er een aansprakelijkheidsclaim komen en uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar zal de schade uitbetalen. Natuurlijk moet dan wel opzicht zijn meeverzekerd op deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Het maakt daarbij niet uit of de schade met een verreiker (motorvoertuig) is veroorzaakt.

Schade door de lading

De schade die lading tijdens het transport veroorzaakt aan derden (buiten het voertuig), is verzekerd op de bestelautoverzekering. De lading is feitelijk namelijk een onderdeel van de auto geworden.

Schade tijdens het laden en lossen door de lading valt niet onder de autoverzekering; deze schade is verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er is schade gemaakt tijdens het werk (en in dit geval met een lading). Natuurlijk moet dan ook weer opzicht zijn meeverzekerd op deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Veroorzaak de lading schade aan eigen zaken dan is dat vaak weer meeverzekerd op de veelal verplichte werkmaterieelverzekering.

Lading schade en de bestelauto

lading schade

De eigen vervoerverzekering vergoedt schade aan de eigen lading. De verzekering keert ook uit bij diefstal of verlies van de lading. Vaak zullen dat gereedschappen of eigen goederen zijn. Ook wel eigen vervoerverzekering of gereedschapverzekering. Premies zijn hier te vinden. Alleen het gereedschap of goederen IN de bestelauto zijn dus verzekerd. Soms wordt dit extra verzekerd bij de bestelautoverzekering. Maar ook als aparte gereedschapverzekering.

Lading schade en vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor (Nederlandse) bedrijven die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer over de weg, in opdracht van derden.

Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u als vervoerder aansprakelijk voor bent. Vaak bent u als vervoerder aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade. De aansprakelijkheidsverzekering vervoerder zorgt dan voor het beperken van het risico.

Lading laten vervoeren door een ander

De transport verzekering verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer van deze lading met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen (bijvoorbeeld DHL of Post.nl). Een transport verzekering zorgt voor dekking als de vervoerder schade aan uw goederen veroorzaakt. Vaak zal er namelijk door zo’n vervoerder contractueel maar een klein bedrag (zeg € 10,-) worden vergoed “per kilo”. Dat staat vaak in geen goede verhouding tot de werkelijke waarde.

Ladingvervoer en de wet

Home

De verkeerswetgeving stelt eisen aan het veilig vervoeren van lading om de kans op lading schade te verminderen. Er zijn algemene eisen waaraan altijd moet worden voldaan en speciale eisen die gelden bij het vervoer van lading die uitsteekt. Evofenedex geeft daar duidelijke informatie over.

Audio werkmaterieel

Premie online overzicht

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen