De luchtvaartverzekering dekt schade die met of aan het luchtvaartuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het luchtvaartuig zelf en de aansprakelijkheidsdekking voor schade toegebracht aan inzittenden of andere derden.

Voor de cascodekking geldt altijd een eigen risico. De hoogte is afhankelijk van het soort vliegtuig.

Voor het aansprakelijkheidsrisico zijn verschillende internationale verdragen van kracht.
De belangrijkste zijn:

  • de Conventie van Warschau, die de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan vracht en letsel of dood van passagiers regelt;
  • de Conventie van Rome, die de aansprakelijkheid regelt voor schade aan goederen en personen op het aardoppervlak.

De kans op cumulatie van risico’s is groot, omdat de grootste risico’s (opstijgen en landen) zich voordoen op een relatief klein verzamelpunt van vliegtuigen. Bovendien leiden relatief kleine schades vaak tot hoge reparatiekosten. Internationale herverzekering is gebruikelijk.

Neemt u contact met ons op indien u geïnteresseerd bent in deze verzekering.

Premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premie berekenen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Gebouwen - online premie Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen