Milieuschade verzekering

Aanvragen offerte
Aanvragen verzekering
Downloaden polisvoorwaarden

De regelgeving met betrekking tot milieuschade is echter de laatste jaren sterk gewijzigd. In veel gevallen wordt de ondernemer verplicht gesteld de milieuverontreiniging te saneren. Maar de schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer.

Daarnaast zijn de volgende factoren van belang:

Voor wie is de milieuschadeverzekering bedoeld?

  1. verenigingen van eigenaren
  2. handels- en industriële bedrijven
  3. agrarische bedrijven
  4. bouw- en installatiebedrijven
  5. zorginstellingen, ziekenhuizen
  6. scholen
  7. opslagbedrijven
  8. transportbedrijven
  9. winkels en horeca
  10. kantoren

Elk bedrijf komt in principe voor een milieuschadeverzekering in aanmerking. Het bedrijfsgebouw hoeft hierbij geen eigendom te zijn. Bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen lopen natuurlijk meer risico. In die groep zijn er ook bedrijven die de wettelijk verplichte financiële zekerheidsstelling kunnen invullen met een milieuschadeverzekering.

Waarvoor biedt deze verzekering dekking?

De verzekering dekt in geval van verontreiniging:

Voorwaarden voor dekking.

De dekking geldt alleen indien:

De dekking geldt ook als er sprake is van fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of materiaalkeuze. Er moet wel zijn voldaan aan de onderhoudsverplichtingen en de installaties, machines en leidingen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar na oplevering hiervan.

Aanvullende dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

Risicofactoren.

Voor de beoordeling van het risico spelen onder andere de volgende factoren een belangrijke rol:

Wanneer wordt het maatwerk?

Verzekerde som en eigen risico’s

Standaard wordt uitgegaan van een verzekerde som van € 1.000.000, -zonder eigen risico. Het is mogelijk om hiervan af te wijken en te kiezen voor een eigen risico en verlaging van de premie.

Jaarpremie bij een verzekerde som van € 1.000.000, –
Voor winkels, horeca, recreatie, kantoren en verenigingen met:
– maximaal 1.000 ltr/kg gevaarlijke stoffen in emballage
– geen boven-of ondergrondse tanks aanwezig
– maximaal 200 m2 asbest in het pand aanwezig
– jaaromzet maximaal € 10.000.000,
– waarvan maximaal € 10.000,- wordt behaald uit werkzaamheden bij derden.