De motorrijtuigverzekering dekt schade die met of aan het motorrijtuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig zelf, en de (verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht aan derden.

Verdere specificatie
Naast de normale cascoverzekering bestaat ook de minicascodekking (ook wel beperkte cascodekking of WA-extra genoemd). Bij de normale cascodekking zijn in beginsel alle van buitenkomende onheilen gedekt, waaronder (als belangrijkste) aanrijdingschade door eigen schuld). Bij de beperkt cascodekking zijn bepaalde met name genoemde schadeoorzaken gedekt (bijv. brand, diefstal, ruitbreuk, aanrijding met dieren en schade door overstroming). Onder de WA-dekking worden ook de kosten vergoed voor het wegslepen van de eigen auto na schade en het vervoer van passagiers. Uitgesloten zijn o.a. rijden zonder rijbewijs, verhuur van het motorrijtuig en rijden onder invloed (meestal alleen voor het cascorisico).

Doelgroep
Motorrijtuigbezitters (personenauto’s, motorrijwielen, scooters, brom- en snorfietsen, invalidevoertuigen, brommobielen).

Premie
Wordt apart vastgesteld voor WA en voor casco. Voor WA kunnen als factor gelden: gewicht of catalogusprijs (personenauto’s), cylinderinhoud (motorfietsen, scooters), aanwezigheid versnellingen (bromfietsen). Voor de casco-verzekering is de cataloguswaarde van het motorrijtuig bepalend. Bij de beperkt cascoverzekering is de premie een percentage of promillage (0/00) van de dagwaarde van het motorrijtuig. Afhankelijk van de regio gelden kortingen en toeslagen. Uitgezonderd bij bromfietsen gelden bovendien no-claimregelingen, die afhankelijk van het schadeverloop premiekortingen tot 75 of 80% kunnen inhouden.

Bijzonderheden
Voor personenauto’s gelden doorgaans nieuwwaarderegelingen (vaak tot ½ of 1 jaar) en vaste-afschrijvingsregelingen (vaak tot 3 jaar). Zeker bij cascoschade zijn eigen risico’s (bijv. ƒ 300,–) gebruikelijk; vaak gelden deze eigen risico’s niet bij bepaalde specifieke schadegebeurtenissen (bijv. brand, diefstal en andere oorzaken waarop de verzekerde/bestuurder geen invloed kan uitoefenen).

Premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premie berekenen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Gebouwen - online premie Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen