Polis met gestandaardiseerde voorwaarden, aangepast aan de behoeften van het assurantieverkeer ter beurze.
De beurspolissen zijn ontstaan uit de behoefte om een document te hebben waarvan ieder de voorwaarden reeds bij voorbaat zou kunnen weten en dat zou kunnen dienen niet alleen voor kleine objecten, maar meer in het bijzonder voor die, waarop een groot aantal assuradeuren moet worden betrokken.
Met de standaardcondities wordt aan het vereiste van uniforme verzekeringsvoorwaarden voldaan. Teneinde te voorkomen dat van deze voorwaarden wordt afgeweken zonder dat dit op duidelijk kenbare wijze uit de polis zelf blijkt, zijn/worden zij hetzij bij een notaris, hetzij bij de griffie van een arrondissementsrechtbank gedeponeerd en is/wordt een bepaling opgenomen in de formulieren, dat bij verschil van de tekst van het gebruikte formulier met de gedeponeerde tekst, de tekst van de laatste alleen van kracht is.

Premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid - premie Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsauto - premie op maat Gereedschappen verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen