Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen. Niet onder nieuwwaarde regeling vallen:

  1. Indien de dagwaarde van het goed minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
  2. Onttrokken aan het dagelijkse gebruik;
  3. Goederen die te repareren zijn;
  4. Motorrijtuigen (zoals bromfietsen);
  5. Zaken die antiquarische of zeldzaamheidswaarde hebben;
  6. Zaken die getaxeerd zijn.

Premies

Inventaris en goederen - premie aanvraag Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen