Provisie

Provisie of vaste vergoedingen zorgen ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie wij ontvangen, is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013 een provisieverbod. Wij hanteren vaste tarieven bij de advisering en aankoop van een dergelijk complex product. Voorbeelden van complexe producten zijn; arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente, pensioen en hypotheken.

Provisie particulieren en bedrijfsschadeverzekeringen
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij globaal 5% tot 25% provisie over de premie per jaar. De hoogte is afhankelijk hoe arbeidsintensief een verzekering is bij het tot stand komen en beheer. Indicatie van de inkomsten in percentage van de premie:

Bovenstaande provisie percentages zijn opgebouwd in een complex systeem. Vaak gerelateerd aan de hoogte van de premie en de contractduur. Er worden per afgesloten contract verschillende soorten provisies door verzekeraars aan ons betaald. De hoogte heeft te maken met de dienstverlening die verbonden is aan het afsluiten en beheren van een verzekeringen.  De volgende benamingen kunt u tegenkomen:

Zakelijke verzekeringen

Wij werken op verzoek voor nieuwe relaties met een vaste tarieven. Bij pensioencontracten is dit zelfs verplicht. U krijgt daarnaast van ons een aparte rekening voor onze dienstverlening.

De verzekeringspremie is daardoor lager. In de premies van de meeste bedrijfsverzekeringen zit immers provisie. Afhankelijk van de verzekering jaarlijks van 5% tot 30% van de premie.  Voorbeelden bedrijfsverzekeringen

 1. Aansprakelijkheid Bedrijven
 2. Bedrijfsschade
 3. Beroepsaansprakelijkheid
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid
 5. Computer – Elektronica
 6. Construction All Risk
 7. Gebouwen
 8. Geld/Fraude
 9. Glas
 10. Inventaris
 11. Milieuschade
 12. Motorrijtuigen
 13. Ongevallen
 14. Pensioen DGA
 15. Pensioen collectief
 16. Rechtsbijstand
 17. Reconstructie
 18. Transport
 19. Verzuim
 20. Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders
 21. WGA Eigen Risico Drager
 22. WIA-aanvulling
 23. Zakenreis
 24. Zorg collectief werkgever