Aansprakelijkheid verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter is eenvoudig hieronder online te verzekeren. De premie en alle voorwaarden zijn direct bekend. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correcte snelle afhandeling. Ook voor flensmonteurs in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als flensmonteur en pijpfitter aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter accepteren.

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter toelichting

Een Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter is niet altijd verplicht. opdrachtgevers zullen het wel vaak eisen. Het is dus vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw flensmonteur werk. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u wordt veroorzaakt. Deze risico’s kunnen per sector sterk verschillen. Maar het werk van hijsbegeleider is vaak risicovol. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunnen worden. De Kamer van Koophandel wijst hier ook altijd specifiek op.

Zaakschade Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Schade aan zaken van een ander is verzekerd op een
flensmonteur aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter is niet wettelijk verplicht maar wordt vaak geëist door opdrachtgevers. Schade die u veroorzaakt terwijl u als flensmonteur vaak niet verzekerd op een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor een flensmonteur.

Letselschade Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een flensmonteur en pijpfitter als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van deze. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. De
Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter zorgt dan voor het juridische verweer en de claim afhandeling.

Opleiding flensmonteur

Een pijpfitter is doorgaands op MBO niveau opgeleidt met een (metaal)technische studie. Een opleiding zoals bijvoorbeeld MBO Metaal & Werktuigbouw is een geschikte vooropleiding voor een pijpfitter. Er zijn ook specifieke opleidingen die opleiden tot pijfitter zoals VMBO Pijpfitter. Een veelgevraagd certificaat voor een pijpfitter is het certificaat flensmonteur. Een kandidaat pijpfitter heeft meer kans op een baan als pijpfitter als dit certificaat behaald is. Sommige firma’s leiden intern mensen op tot pijpfitter in deze gevallen is vaak geen specifieke opleiding vereist. 

Werk flensmonteur

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Het beroep flensmonteur is een variant van het beroep pijpfitter industriële montage en is onderdeel van de beroepsfamilie pijpfitters. Een pijpfitter installeert en onderhoudt diverse soorten pijpen en pijpsystemen. Deze verschillende soorten pijpen kunnen o.a. bestaan uit pneumatische en hydraulische uitrustingen die gebruikt kunnen worden voor verwarming, verkoeling, stoom, besproeiing en vele andere soorten industriële processen.

Er zijn verschillende typen pijpfitters die op verschillende plekken actief zijn. Er zijn pijpfitters actief in de offshore, maar ook in verschillende type fabrieken, werkplaatsen of op bouwlocaties.

Gevolgschade

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter geeft vaak beperkte of geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging of verlies van zaken of het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarin bevinden van vreemde stoffen. Denk bij gevolgschade aan zaken zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving, stilligschade, tijdverlet en overliggelden.

Schade bij een Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een cascoschade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade ook dat er niet meer gewerkt kan worden. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Audio Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur

Premies andere verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen