Een bedrijfsgebouwenverzekering dekt schade aan het bedrijfsgebouw. Deze verzekering is voor eigenaren van bedrijfsgebouwen. Wij verzekeren kantoor- en praktijkruimtes, winkels, opslagruimtes en alle andere panden met een zakelijke bestemming. Online premies voor kantoren en winkel staan hier.

Voordelen bedrijfsgebouwenverzekering

 • Uitgebreide dekking voor schade aan de bedrijfspand(en).
 • Meeverzekerd zijn kosten om een schade te voorkomen of te beperken.
 • Ook meeverzekerd is waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt, ook als het water afkomstig is van een overstroming uit bijvoorbeeld rivieren en meren die geen primaire waterkering hebben.
 • Garantie tegen onderverzekering als er gekozen wordt voor een gratis waardebepaling door de verzekeraar.

Zonnepanelen

Bent u de eigenaar van zonnepanelen op of aan het gebouw? Dan zijn deze meestal automatisch meeverzekerd op de bedrijfsgebouwenverzekering.

Wat wordt er vergoed bedrijfsgebouwenverzekering ?

Het daadwerkelijk vastgestelde schadebedrag wordt vergoed, tot maximaal het bedrag dat is verzekerd met een bedrijfsgebouwenverzekering. Verzekeraars vergoeden onder meer de schade aan of het verlies van bedrijfsgebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen, door een van de volgende oorzaken:

 • Brand, blikseminslag en/of storm.
 • Inbraak of een poging daartoe.
 • Aanrijding.
 • Rellen, relletjes, opstootjes en plundering.
 • Luchtverkeer en meteorieten.
 • Het omvallen van kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens en
  bomen.
 • Bliksemontlading in de omgeving (inductie).
 • Sneeuwdruk.
 • Hagel.
 • Water (neerslag of leidingwater).
 • Hak- en breekwerk dat nodig is om een schade op te sporen.
 • Overstroming vanwege falende niet-primaire waterkering.
  Daarnaast vergoeden verzekeraars de volgende kosten:
 • Bereddingskosten: kosten die nodig zijn om een schade te beperken of
  te voorkomen.
 • Huurinkomsten: als een pand na een schade leeg staat, vergoeden verzekeraars
  de huurinkomsten die wordt misgelopen tot maximaal 1 jaar.
 • Opruimingskosten na een schade, tot een maximum van 10% van het
  bedrag dat verzekerd is.

Tip. Wilt u garantie tegen onderverzekering bij een bedrijfsgebouwenverzekering? Doe dan niet zelf een opgave van het verzekerd bedrag, maar laat de verzekeraar kosteloos de waardevaststelling verzorgen. De bedrijfsgebouwenverzekering is dan optimaal.

Een bedrijfsgebouwenverzekering verzekerd niet:

 • Schade door aardbevingen of vulkanische uitbarstingen.
 • Schade door overstroming vanwege falende primaire waterkering of
  doordat bedrijfsgebouwen zich buitendijks bevinden.
 • Schade door vandalisme, zonder dat vandalen het pand zijn binnengedrongen.
 • Schade door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld van
  de verzekerde.
 • Kosten voor het ongedaan maken van verontreiniging van de bodem,
  het oppervlaktewater of ondergronds water. Deze kosten worden verzekerd met
  een Milieuschadeverzekering.

Premie bedrijfsgebouwenverzekering

De premie is afhankelijk van de bestemming van het bedrijfsgebouw, uit welke materialen het pand bestaat, de hoogte van het verzekerde bedrag en de hoogte van het eigen risico. Met preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand en blikseminslag, wordt de kans verkleind en de kans op schade en kan het zijn dat er minder premie wordt betaald.

Eigen risico

Het eigen risico wordt in overleg met de verzekeraar bepaald. De standaard eigen risico’s zijn als volgt: Eigen risico voor storm en/of sneeuwdruk: een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250 per gebeurtenis. Voor overige schadeoorzaken is het eigen risico afhankelijk van de omvang en het soort bedrijf. Het bedrag van het eigen risico staat dan op het polisblad vermeld.

Tip. Per maand betalen is niet duurder. Per jaar of per maand betaalt, het totaal bedrag is gelijk. Ook zijn er vaak geen polis- of administratiekosten.

Kenmerken Bedrijfsgebouwenverzekeringen

De bedrijfsgebouwenverzekering dekt in veel gevallen schade aan uw bedrijfspand. Zo betalen verzekeraars onder andere voor schade door brand, storm, water (neerslag of leidingwater), blikseminslag en ontploffing. Daarnaast vergoeden ze eventuele expertise- en bereddingskosten. Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade. Bereddingskosten zijn alle kosten om acute schade te beperken.

gebouwenverzekering

En ook de volgende kosten zijn standaard meeverzekerd op een bedrijfsgebouwenverzekering:
• opruimingskosten;
• huurderving;
• kosten van noodvoorziening;
• extra kosten voor herstel, gemaakt op last van de
overheid.

De bedrijfsgebouwenverzekering is er voor de eigenaar van een bedrijfsgebouw.

Tip Pakketkorting. Hoe meer verzekeringen worden afgesloten, hoe hoger de pakketkorting kan zijn.
Deze kan oplopen tot 10%.

Gebouw is niet verzekerd bij

 • Schade door een aardbeving of overstroming
 • Schade door grondwater
 • Onderdelen die niet bij het gebouw horen, zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Polisvoorwaarden Gebouwenverzekering

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de Gebouwverzekering dekt. Wat verzekeraars vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn onze vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico.

De bedrijfsgebouwenverzekering op maat

Omdat niet ieder bedrijf of risico hetzelfde is, hebben ze de bedrijfsgebouwenverzekering ook op maat. Dit is een losse verzekering voor de complexere risico’s speciaal op maat gemaakt.

Pakketkorting oplopend tot 10%

De bedrijfsgebouwenverzekering biedt u een basis. Kies daarnaast zelf welke specifieke risico’s uit uw branche u nog meer wilt verzekeren. Vanaf twee verschillende verzekeringen krijgt u pakketkorting. Deze kan oplopen tot 10%

Schade melden bedrijfsgebouwenverzekering

gebouwenverzekering

Wilt u schade melden? Dat kan heel eenvoudig via dit online schademeld formulier. Of rechtstreeks bij de bedrijfsgebouwenverzekeringsverzekeraar hier.

Garantie tegen onderverzekering

Het kan voorkomen dat de schade aan uw gebouw groter is dan het verzekerde bedrag. Dan bent u onderverzekerd. De bedrijfsgebouwenverzekering, soms ook een zakelijke opstal­verzekering genoemd, garandeert dat de totale schade aan uw gebouw toch helemaal vergoed wordt.

Schade wordt hersteld wanneer het u uitkomt

Heeft u schade bedrijfsgebouwenverzekering? Schade laten opnemen en herstellen hoeft niet alleen overdag, maar kan ook buiten kantooruren: doordeweeks tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Deze service kost u niets extra.

Audio over (op tijd) afsluiten


Video