Schade melden bedrijven is een efficiënt online formulier waar een bedrijf een schademelding kan opgeven. Onze andere formulieren zijn schademelden particulieren en motorrijtuigen. Bestelauto en Werkmaterieel Verkeersschade via download app schademelden.


Audio met tips over schade melden bedrijven

Schade melden bedrijven verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Schade melding particulieren, auto’s en bestelauto’s?

Bovenstaand formulier is alleen bestemd voor schade melden bedrijven.

U kunt de behandeling bespoedigen door het formulier Schade melden bedrijven zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen. Als het formulier Schade melden bedrijven door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de verzekeraar.

Waarborgfonds & Schade melden bedrijven bij onbekende of onverzekerde dader.

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Meer informatie over schade melden bedrijven en het Waarborgfonds vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl

Premies online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen