Schade melden bedrijven is een efficiënt online formulier waar een bedrijf een schademelding kan opgeven. Onze andere formulieren zijn schademelden particulieren en motorrijtuigen.

Schade gebeurtenis

Beschadigde zaken/personen

Schadeafhandeling en vervolg

Politie-aangifte

Uitbetaling schadebedrag


Bedrijfsgegevens

Informatie met bestanden toevoegen over

Aansprakelijkheidsstellingen
Beschadigde goederen – voorwerpen
Brieven – correspondentie
Facturen – rekening
Rekensheets
Reparatie nota's
Politie verklaring van aangifte
SituatieschetsAudio met tips over schade melden bedrijven

Schade melden bedrijven verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Schade melding particulieren, auto’s en bestelauto’s?

Bovenstaand formulier is alleen bestemd voor schade melden bedrijven.

U kunt de behandeling bespoedigen door het formulier Schade melden bedrijven zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen. Als het formulier Schade melden bedrijven door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de verzekeraar.

Waarborgfonds & Schade melden bedrijven bij onbekende of onverzekerde dader.

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Meer informatie over schade melden bedrijven en het Waarborgfonds vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl

Premies online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen