Schade melden particulieren is een efficiënt online formulier waar een particulier een schade kan opgeven. Onze andere formulieren zijn schademelden bedrijven en motorrijtuigen.

Audio met tips over Schade melden particulieren

Schade melden particulieren & verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Schade melden bedrijven, auto’s en bestelauto’s?

Bovenstaand formulier is alleen bestemd voor zakelijke schadeverzekeringen.

U kunt de behandeling bespoedigen door het Schade melden particulieren formulier zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen. Als het formulier Schade melden particulieren door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Waarborgfonds & Schade melden particulieren bij onbekende of onverzekerde dader

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Meer informatie over Schade melden particulieren en het Waarborgfonds vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl

Premies zakelijke verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen