Computer & Elektronica verzekering offerte maatwerk

De Computer Simple Risk verzekering kent zes categorieën van verzekerde bedragen. De categorieën zijn hieronder vermeld. De totale nieuwwaarde van de aanwezige apparatuur bepaalt welke categorie van toepassing is.
Voor materiële schade geldt het bij de categorie aangegeven hoogste bedrag als verzekerd bedrag.  Het is belangrijk dat dit bedrag overeenkomt met de werkelijke nieuwwaarde van de te verzekeren apparatuur. Als dit bedrag te laag is bent u onderverzekerd en kunnen wij bij schade niet het volledige schadebedrag vergoeden. Dit geldt niet  voor de verzekerde bedragen voor extra kosten en reconstructiekosten, transport/verblijf elders en, indien meeverzekerd, data- en softwareschade.  Die bedragen gelden als maximale schade-vergoeding ongeacht de werkelijke kosten en/of schade.

Computerapparatuur

Deze verzekering dekt schade aan pc’s, servers en netwerkcomponenten door bijvoorbeeld brand, water of diefstal.

Laptops, beamers en printers

Deze verzekering dekt schade aan laptops, beamers en printers e.d. door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. (Geen pda’s, digitale camera’s)

Winkelelektronica

Deze verzekering dekt schade aan stationair opgestelde winkelelectronica, winkel beveiligingsapparatuur, betaal- en kassa-apparatuur door bijvoorbeeld brand, water of diefstal.

Standaardprogrammatuur

Deze verzekering dekt schade aan door van buitenkomende onheilen. Voor een uitgebreide Cyber-dekking; zie onze cyberverzekering.


Ik wil meeverzekeren


Bedrijfsinformatie