Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS geeft ondernemers een verstandige zekerheid dat er juridische hulp is op elk moment. Deze grootste Nederlandse rechtsbijstandverzekeraar geeft onbeperkt telefonisch juridisch advies en juridische hulp bij zakelijke conflicten in Nederland. U kunt gebruikmaken van deze verzekering, als u een conflict hebt waarbij u rechtsbijstand nodig hebt. Dit conflict moet verband houden met het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten die verzekerd zijn. Deze verzekering is inclusief een incassodienstverlening, buitengerechtelijk en gerechtelijk. Zie voor alle details deze informatie pagina.

Minimum reken jaarloon: €

Indicatie jaarpremie: €

Premie exclusief 21% assurantiebelasting.

Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar.
Aanvraagformulier bedrijfsrechtsbijstandverzekering
Ik verklaar dat ik in de afgelopen vijf jaar niet strafrechtelijk ben veroordeeld. Een verzekeringsaanvraag van mij is niet eerder geweigerd door een verzekeraar. Ook is een verzekering van mij niet door de verzekeraar opgezegd, of met afwijkende voorwaarden of premie geaccepteerd. Bovendien verklaar ik dat ik in de afgelopen vijf jaar geen conflict heb gehad waarbij ik juridische hulp nodig had. En dat ik momenteel ook geen conflict heb of verwacht waarvoor ik juridische hulp krijg of nodig heb.

Deze verklaring geldt voor het bedrijf en de gelieerde ondernemingen die meeverzekerd worden. Als naast de bedrijfsverzekering DAS voor Particulieren wordt aangevraagd, dan geldt deze verklaring ook voor alle mede- eigenaren, vennoten en directieleden die dit meeverzekeren en voor de gezinsleden die meeverzekerd worden.
1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS

  1. Onbetaalde facturen
  2. Personeel
  3. Klanten en leveranciers
  4. Uw bedrijf en bedrijfspand
  5. Overeenkomsten en contracten

Wie zijn verzekerd?

a. Verzekerd zijn op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS alle ondernemingen en personen die op het polisblad staan.
b. Verzekerd zijn ook op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering de werknemers en bestuurders van de onderneming die verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor die onderneming op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit het conflict ontstaat. Zij krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel hebben of schade aan persoonlijke eigendommen; dit geldt niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig. Wilt u hier meer bedrijfsrechtsbijstand informatie over hebben; bel ons dan even.

De praktijk bij Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS?

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer dan het kostenmaximum van 35.000 euro.

Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geld er speciale regels vanuit de voorwaarden van de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering.

Externe adviseur

Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in (waaronder ook valt een incasso- of deurwaarderskantoor dat niet door DAS is aangewezen)? Dan betaalt Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure.

Maximale uitkeringen

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal per:
• arbeidsrechtelijke procedure 2.500 euro
• bestuursrechtelijke en sociaal verzekeringsrechtelijke procedure voor twee instanties tezamen 3.000 euro
• overige procedure 5.000 euro Dit geldt niet voor een incassoprocedure zonder inhoudelijk verweer.

Mr. Frank Visser