Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS geeft ondernemers een verstandige zekerheid dat er juridische hulp is op elk moment. Deze grootste Nederlandse rechtsbijstandverzekeraar geeft onbeperkt telefonisch juridisch advies en juridische hulp bij zakelijke conflicten. Het conflict moet verband houden met het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten die verzekerd zijn. Deze verzekering is inclusief een incassodienstverlening, buitengerechtelijk en gerechtelijk. Zie voor alle details deze informatie pagina.

Overige rechtsbijstandspremies

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS

  1. Onbetaalde facturen
  2. Personeel
  3. Klanten en leveranciers
  4. Uw bedrijf en bedrijfspand
  5. Overeenkomsten en contracten

Wie zijn verzekerd op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS?

a. Verzekerd zijn op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS alle ondernemingen en personen die op het polisblad staan.
b. Verzekerd zijn ook op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering de werknemers en bestuurders van de onderneming die verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor die onderneming op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit het conflict ontstaat. Zij krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel hebben of schade aan persoonlijke eigendommen; dit geldt niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig. Wilt u hier meer bedrijfsrechtsbijstand informatie over hebben; bel ons dan even.

Wachttijd Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS?

Voor Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS geldt een wachttijd van 3 maanden. Deze wachttijd is niet van toepassing als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij het verzekeren van uw (bedrijfs)voertuigen, bent u direct verzekerd voor alle conflicten die te maken hebben met schade in het verkeer of na een verkeersongeval. Bij een discussies over onteigening is de wachttijd veel langer, t.w. twaalf maanden. Voor de andere conflicten geldt een wachttijd van drie maanden.   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken laat deze verschillen tussen de verzekeraars duidelijk zien.

Welke kosten worden betaald?

Ze betalen per conflict aan externe kosten vaak nooit meer dan 35.000 euro. Let op. Als het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en hebben verzekeringsmaatschappijen speciale regels.  Bij rechtsbijstandsverzekeringen dat een belangrijk punt om verzekeringen op te vergelijken.

Waarborgsom nodig in het buitenland?

Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen soms de waarborgsom van maximaal 50.000 euro voorschieten. De strafrechtelijke zaak moet dan wel verzekerd zijn met een Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS. Het vervelende nieuws is dat u de waarborgsom natuurlijk wel weer terug moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij. (maar wel pas binnen één jaar).

Wanneer een eigen risico?

a. Vraagt u de verzekeraar DAS bedrijven om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl verzekeraar niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet u een eigen risico betalen van € 500,-.
b. Dit geldt ook als u besluit voor de gerechtelijke incasso van uw vordering geen gebruik te maken van het incassokantoor en/of deurwaarderskantoor dat de verzekeraar hiervoor heeft ingeschakeld. Pas nadat de verzekeraar DAS bedrijven dit eigen risico heeft ontvangen, zal de verzekeraar de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u hebt aangewezen.

Verzekerd in het buitenland?

Gaat het problemen over het verhalen van schade of een strafrechtelijke zaak? Dan krijgt u juridische assistentie in Europa en de niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee. Het recht van dat betreffende land moet wel van toepassing zijn op het conflict. Ook moet de rechter van dat land over het conflict recht mogen spreken. In alle overige gevallen krijgt u alleen juridische assistentie in Nederland. Conditie is dat het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. En ook dat de Nederlandse rechter over het conflict mag oordelen. De bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS vergelijken is meer dan alleen de prijs maar ook dit soort detailverschillen herkennen.

In­cas­so? Is dat werkelijk zo eenvoudig?

Wordt de rekening niet betaald? Dan wordt er een incassospecialist ingeschakeld verbonden aan de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS. Hij neemt het traject over en moedigt de klant aan te betalen. Veel facturen worden op die manier alsnog betaald. Maar er zijn altijd volhouders. Dan kan er zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. De verzekeraar dagvaardt uw de debiteur en ze procederen. Maar ook als u het niet eens bent met een factuur die u ontvangt, ook dan wordt u geholpen. Zij keren, als ze succesvol waren het geïncasseerde bedrag aan uw bedrijf uit. Daar trekken ze wel de buitengerechtelijke incasso kosten en de proces kosten vanaf. Dat is ook minus de griffierecht. Zijn die totale kosten hoger dan het bedrag dat ze hebben geïncasseerd? Dan is tekort voor hun rekening. En zelfs als ze niets incasseren dan betalen zij alle kosten. Als u er niet voor verzekerd bent dan krijgt u vooraf een opgave van de kosten die verbonden zijn aan de hele procedure. Deze kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de vordering en of de vordering goed te verhalen is.

Wanneer krijgt u incassobijstand?

a. U krijgt incassobijstand als de vordering is ontstaan terwijl u de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS had, of binnen 3 maanden voordat u de verzekering afsloot.
b. De verzekeraar verleent incassobijstand alleen in Nederland. En dat geldt ook alleen als de schuldenaar in Nederland woont of gevestigd is, een Nederlandse rechter bevoegd is .
c. Bij sommige vorderingen krijgt u geen incassobijstand. de uitsluitingen zijn dus belangrijk om goed te lezen.
d. Als de schuldenaar het er niet mee eens is? Dan krijgt u geen incassobijstand. Want in dat geval is er sprake van een juridisch conflict. Hiervoor kunt u mogelijk wel rechtsbijstand krijgen op de basis verzekering.
e. De verzekeraar verleent dus ook geen incassobijstand op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS als de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt.

Zijn er nadelen aan een Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS

  1. Zeker, zoals bij alle verzekeringen gaat het om nut en noodzaak. Soms is de nut van een Rechtsbijstandverzekering DAS laag. Zijn de risico’s laag, geen werknemers, geen opstalbelangen of andere financiële belangen klein dan kan de premie worden uitgespaard.
  2. Er zijn daarnaast ook veel dubbele of onnodige dekkingen bij rechtsbijstandsverzekeringen. Moneyview waarschuwt er terecht over. Weliswaar gaat het hier over de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren maar hetzelfde doet zich voor bij bedrijven. 
  3. Veel andere verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen of motorvoertuigen hebben al standaard een rechtsbijstand dekking “standaard” in de verzekering. Natuurlijk gaat het daarbij dan alleen voor die bedrijfsrechtsbijstand die nodig is voor dat verzekerde onderdeel. Als u bijvoorbeeld een claim krijgt voor letselschade dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar die claim graag zelf juridisch willen begeleiden. Deze Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS is dan van weinig nut. Hooguit kan een beperking in de dekking van zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als secundaire dekking op de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS zijn meeverzekerd.
  4. Een Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS is vooral interessant als u actief gebruik maakt van de diensten van de verzekeraar. Er zijn veel aanvullende diensten zoals incasso, personele zaken of algemene leveringsvoorwaarden opstellen, etc. Maak daar actief gebruik van. Sluit u de verzekering af en kijkt u er niet naar om dan verliest zo’n polis al snel haar waarde.

De praktijk bij Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS?

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer dan het kostenmaximum van 35.000 euro.

Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geld er speciale regels vanuit de voorwaarden van de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering.

Externe adviseur

Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in (waaronder ook valt een incasso- of deurwaarderskantoor dat niet door DAS is aangewezen)? Dan betaalt Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure.

Maximale uitkeringen

Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal per:
• arbeidsrechtelijke procedure 2.500 euro
• bestuursrechtelijke en sociaal verzekeringsrechtelijke procedure voor twee instanties tezamen 3.000 euro
• overige procedure 5.000 euro Dit geldt niet voor een incassoprocedure zonder inhoudelijk verweer.

Wat is onze mening?

Er zijn jammer genoeg maar een beperkt aantal verzekeraars die bedrijfsrechtsbijstand aanbieden. ARAG, SRK, DAS Rechtsbijstand, Centraal Beheer. Onze keuze is op basis van onze huidige inzichten van de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS. Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met deze grote en goed georganiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Als wij tevreden zijn dan is er ook een goede reden om onze relaties te adviseren hun risico daar te verzekeren. De Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS heeft ons dus deze keuze opgeleverd.

Op welke wijze start een traject?

Als er een juridische vraag is of een ruzie dreigt, neemt u contact op met de verzekeraar. Vaak geven ze direct antwoord of er wordt samen met u gezocht naar de beste aanpak. Daarna gaan ze aan de slag om het conflict op te lossen. Eenvoudig en overzichtelijk. U kunt bij de Bedrijfsrechtsbijstand verzekering DAS ook online de dossiervorming goed volgen. 

Mr. Frank Visser