Deze juridisch adviesbureau beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor een jurist. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert al uw activiteiten. Tevens specifieke activiteiten zoals functionaris gegevensbescherming die u uitoefent vanuit de verplichting zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (Bent u tevens advocaat of heeft u ook werknemers in dienst laat ons dan een maatwerk offerte maken.)


Kies jaaromzetmaandpremie: €

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.


maandpremie: €

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.Aanvraagformulier juridisch adviesbureauverzekeringSlotvragenVoorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Audio beroepsaansprakelijkheid

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen