Deze juridisch adviesbureau beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor een jurist. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert al uw activiteiten.  (Bent u tevens advocaat of heeft u ook werknemers in dienst laat ons dan een maatwerk offerte maken.)


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. De premies zijn gebaseerd op een jurist (ZZP). Overige aanvragen via deze maatwerk pagina.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.


Jaarloon. Onder jaarloon wordt verstaan: het brutoloon te verminderen met de eigen bijdrage pensioenpremie en de inleg levensloop en te
vermeerderen met de bijtelling auto van de zaak, het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d. en € 40.000,- voor elke vennoot/eigenaar, niet verzekerd krachtens de WW.


Aanvraagformulier of offerteverzoekSlotvragen

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Audio beroepsaansprakelijkheid

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen