Bewindvoerder aansprakelijkheid

Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. In het algemeen wordt door de rechtbank een minimaal verzekerd bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar geëist (opslag 10%). Standaard is gratis meeverzekerd 2 jaar na melding/uitloop (met eigen risico € 500,00) en het ondersteunen bij en verrichten van belastingaangiften.

Juridische kosten en claims bij Bewindvoerder aansprakelijkheid

Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten uw financiële mogelijkheden terecht komen. De Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaalt. U staat er met deze verzekering niet alleen voor; een professionele verzekeraar en een betrokken adviseur en uw eigen deskundigheid maken aansprakelijkheidsclaims goed beheersbaar. Hieronder ziet u de zakelijke verzekeringspremies voor u als bewindvoerder.

Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid Bewindvoerder aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Bewindvoerder. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Verzekerd bedrag Bewindvoerder aansprakelijkheid.

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Hiscox uitleg bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Cyber en Data Risks Bewindvoerder aansprakelijkheid

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen Bewindvoerder aansprakelijkheid

  1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering.
  2. Scherpe premie.
  3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
  4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook Bewindvoerder aansprakelijkheid.
  5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
  6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Voorbeeld Bewindvoerder aansprakelijkheid

Al sinds 2012 staat een cliënt onder bewind bij een bewindvoerder. Meerdere jaren behartigt de bewindvoerder de belangen van zijn cliënt en in 2015 besluit de bewindvoerder om de zorg van de cliënt anders te organiseren. De bewindvoerder wil de Zorg In Natura (ZIN) omzetten naar een PGB. De zorg wordt niet langer betrokken via de gemeente, de bewindvoerder besluit voortaan zelf de zorg in te kopen.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg ontbreekt de motivatie van deze beslissing maar waarschijnlijk zal de bewindvoerder de overtuiging hebben gehad dat een PGB beter past bij de zorgbehoefte van zijn cliënt. Laten we veronderstellen dat de cliënt van deze bewindvoerder iedere dag zorg nodig heeft, ook dit blijkt verder niet uit de uitspraak. De bewindvoerder heeft geen enkele twijfel aan de omzetting van de ZIN in het PGB. Op zondag ontvangt de cliënt voor het laatst zorg op grond van de ZIN en de daarop aansluitende maandag staat een zorgverlener klaar die de bewindvoerder heeft gecontracteerd op grond van het PGB. De procedure voor het toekennen van het PGB loopt nog, de zorg is al wel begonnen. Een formaliteit verwacht de bewindvoerder. Dit blijkt een misvatting. Het zorgkantoor van de zorgverzekeraar kent geen PGB toe. Tegen deze beslissing wordt bezwaar gemaakt, terwijl de zorg nog iedere dag wordt afgenomen.

De bestuursrechter geeft uiteindelijk het zorgkantoor gelijk. Er zijn door het zorgkantoor gegronde redenen aangevoerd om de toekenning van het PGB af te wijzen. Ondertussen komt de zorgverlener nog steeds dagelijks langs.

De cliënt belandt verder in de financiële misère en komt onder curatele te staan. De curator constateert dat er circa € 20.000 aan zorgkosten gemaakt is. De curator voert aan dat de bewindvoerder een zorgovereenkomst heeft gesloten terwijl de financiering nog niet rond was. Hiermee is de bewindvoerder toerekenbaar tekort geschoten, in hetgeen van een redelijk handelend bewindvoerder verwacht mag worden. en dus is er een bewindvoerder aansprakelijkheid. De rechter geeft de curator gelijk. De bewindvoerder draait op voor de zorgkosten.

Met de juiste verzekering worden de verweerkosten voor de bewindvoerder door de verzekeraar betaald en de schadeclaim (zorgkosten in dit geval).

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox