Management Consultancy aansprakelijkheid

Een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. De management consultancy aansprakelijk verzekering zorgt dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure juridisch wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

Download en informatie Management Consultancy aansprakelijkheid

Informatiepagina management Consultancy aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Algemene informatie Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Management Consultancy. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag Management Consultancy aansprakelijk

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Kennisgebieden en activiteiten

 • Analyse & statistiek (geen actuariaat en niet ten behoeve financiële instellingen) Compliance & risicomanagement (niet ten behoeve van financiële instellingen o.a KYC/CDD/AML) (juridisch advies in het kader van de compliance & risicomanagement advies praktijk is meeverzekerd) 
 • Data bescherming, dossiervorming & archivering (geen ICT-screening) 
 • Facilitair & inkoopbegeleiding (procurement) (aanbesteding uitgezonderd subsidie advies/begeleiding) 
 • Financiën & controle Fusies & overnames (commercial due diligence) 
 • HR, werving & selectie (headhunting) Import, export & handel Privacy (o.a. privacy officer uitgezonderd bij financiële instellingen) (juridisch advies in het kader van de privacy advies praktijk is meeverzekerd) 
 • KAM-coördinatie (kwaliteit, arbo, milieu) (geen veiligheidskunde) 
 • Logistiek & transport 
 • Organisatie-inrichting & -ontwikkeling 
 • Outsourcing & franchise 
 • Relocatie 
 • Reputatie & MVO Strategie en verandering (turnaround) 
 • Training & coaching 
 • Verzuim & reintegratie 
 • Detacheren van professionals (uitsluitend op één of meerdere bovenstaande kennisgebieden) 
 • Interim-management en/of projectmanagement (uitgezonderd technisch (uitsluitend op één of meerdere bovenstaande kennisgebieden)

Hieronder wordt niet verstaan ict en/of marketing consultancy/interim- en projectmanagement (zie ons product ict/marketing).

Hieronder wordt niet verstaan project/interim management voor ondernemingen in de techniek, b&u bouw en infra, (petro)chemie, farmacie, biotech, voedselproductie en voor financiële instellingen; welke betrekking heeft op de kernactiviteit van de betreffende onderneming/instelling. Hoewel project management alle aspecten van bovenstaande kennisgebieden in zich zou kunnen hebben, is dit echter niet het kennisgebied van het te realiseren project.

Bedrijfsaansprakelijkheid Management Consultancy aansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Over Hiscox

Management Consultancy aansprakelijkheid

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die we soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.
 • De Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering is de toonaangevende verzekering waarbij Hiscox vaak als herverzekeraar voor de reguliere verzekeraars wordt ingezet.

Denk ook aan:

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een Management Consultancy aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Public Liability Insurance Hiscox